Method: purchases.subscriptions.revoke

Zwraca środki i natychmiast anuluje zakup subskrypcji przez użytkownika. Dostęp do subskrypcji zostanie natychmiast anulowany i nie będzie już cyklicznie odnawiana.

Żądanie HTTP

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}:revoke

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
packageName

string

Nazwa pakietu aplikacji, dla której została kupiona subskrypcja (np. „com.some.thing”).

subscriptionId

string

Identyfikator kupionej subskrypcji (np. „monthly001”).

token

string

Token, który jest przekazywany na urządzenie użytkownika podczas zakupu subskrypcji.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher