Method: purchases.subscriptions.refund

Zwraca środki za zakup subskrypcji, ale subskrypcja pozostaje ważna do określonego czasu jej wygaśnięcia i będzie się powtarzała.

Żądanie HTTP

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}:refund

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
packageName

string

Nazwa pakietu aplikacji, dla której została kupiona subskrypcja (np. „com.some.thing”).

subscriptionId

string

„Identyfikator zakupionej subskrypcji (np. „monthly001”)

token

string

Token, który jest przekazywany na urządzenie użytkownika podczas zakupu subskrypcji.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher