Method: purchases.subscriptions.get

Sprawdza, czy zakup subskrypcji użytkownika jest prawidłowy, i zwraca czas wygaśnięcia subskrypcji.

Żądanie HTTP

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
packageName

string

Nazwa pakietu aplikacji, dla której została kupiona subskrypcja (np. „com.some.thing”).

subscriptionId

string

Identyfikator kupionej subskrypcji (np. „monthly001”).

token

string

Token, który jest przekazywany na urządzenie użytkownika podczas zakupu subskrypcji.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu SubscriptionPurchase.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher