Method: purchases.subscriptions.acknowledge

Potwierdzenie zakupu subskrypcji.

Żądanie HTTP

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}:acknowledge

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
packageName

string

Nazwa pakietu aplikacji, dla której została kupiona subskrypcja (np. „com.some.thing”).

subscriptionId

string

Identyfikator kupionej subskrypcji (np. „monthly001”).

token

string

Token, który jest przekazywany na urządzenie użytkownika podczas zakupu subskrypcji.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "developerPayload": string
}
Pola
developerPayload

string

Ładunek, który zostanie dołączony do zakupu.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher