Method: monetization.subscriptions.get

Odczytuje pojedynczą subskrypcję.

Żądanie HTTP

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
packageName

string

To pole jest wymagane. Aplikacja nadrzędna (nazwa pakietu) subskrypcji do pobrania.

productId

string

To pole jest wymagane. Unikalny identyfikator produktu związanego z subskrypcją, którą chcesz otrzymać.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Subscription.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher