Method: monetization.subscriptions.delete

Usuwa subskrypcję. Subskrypcję można usunąć tylko wtedy, gdy nigdy nie został opublikowany abonament podstawowy.

Żądanie HTTP

DELETE https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
packageName

string

To pole jest wymagane. Nadrzędna aplikacja (nazwa pakietu) aplikacji objętej subskrypcją do usunięcia.

productId

string

To pole jest wymagane. Unikalny identyfikator produktu związanego z subskrypcją do usunięcia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher