Method: monetization.subscriptions.create

Tworzy nową subskrypcję. Nowo dodane abonamenty podstawowe pozostaną w wersji roboczej, dopóki nie zostaną aktywowane.

Żądanie HTTP

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
packageName

string

To pole jest wymagane. Aplikacja nadrzędna (nazwa pakietu), dla której należy utworzyć subskrypcję. Musi być taka sama jak wartość pola packageName w zasobie subskrypcji.

Parametry zapytania

Parametry
productId

string

To pole jest wymagane. Identyfikator subskrypcji. Wymagania dotyczące tego formatu znajdziesz w dokumentacji pola productId w zasobie subskrypcji.

regionsVersion

object (RegionsVersion)

To pole jest wymagane. Wersja dostępnych regionów używanych w subskrypcji.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Subscription.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Subscription.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher