Method: monetization.subscriptions.batchGet

Odczytywanie co najmniej 1 subskrypcji.

Żądanie HTTP

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions:batchGet

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
packageName

string

To pole jest wymagane. Aplikacja nadrzędna (nazwa pakietu), dla której mają zostać pobrane subskrypcje. Musi być taka sama jak wartość pola packageName we wszystkich żądaniach.

Parametry zapytania

Parametry
productIds[]

string

To pole jest wymagane. Lista maksymalnie 100 identyfikatorów produktów objętych subskrypcją do pobrania. Wszystkie identyfikatory muszą się różnić.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Komunikat z odpowiedzią dotyczący punktu końcowego subskrypcji.batchGet.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "subscriptions": [
    {
      object (Subscription)
    }
  ]
}
Pola
subscriptions[]

object (Subscription)

Lista subskrypcji, o które prosisz, w takiej samej kolejności jak w żądaniu.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher