Method: monetization.subscriptions.archive

Wycofano: archiwizacja subskrypcji nie jest obsługiwana.

Żądanie HTTP

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}:archive

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
packageName

string

To pole jest wymagane. Aplikacja nadrzędna (nazwa pakietu) aplikacji subskrypcji do usunięcia.

productId

string

To pole jest wymagane. Unikalny identyfikator produktu subskrypcji do usunięcia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Subscription.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher