SubscriptionTaxAndComplianceSettings

Szczegółowe informacje o podatkach, zasadach Google Play i zgodności z przepisami prawa w przypadku produktów objętych subskrypcją.

Zapis JSON
{
 "eeaWithdrawalRightType": enum (WithdrawalRightType),
 "taxRateInfoByRegionCode": {
  string: {
   object (RegionalTaxRateInfo)
  },
  ...
 },
 "isTokenizedDigitalAsset": boolean
}
Pola
eeaWithdrawalRightType

enum (WithdrawalRightType)

Klasyfikacja treści cyfrowych lub usług w przypadku produktów rozpowszechnianych wśród użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Od tej klasyfikacji zależy prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule w Centrum pomocy.

taxRateInfoByRegionCode

map (key: string, value: object (RegionalTaxRateInfo))

Mapowanie kodu regionu na szczegóły stawki podatku. Klucze to kody regionów zdefiniowane przez ustawienie „CLDR” zestawu Unicode.

Obiekt zawierający listę par "key": value. Przykład: { "name": "wrench", "mass": "1.3kg", "count": "3" }.

isTokenizedDigitalAsset

boolean

Określa, czy subskrypcja jest zadeklarowana jako produkt reprezentujący tokenizowany zasób cyfrowy.