Price

Definicja ceny, tj. waluta i jednostki.

Zapis JSON
{
  "priceMicros": string,
  "currency": string
}
Pola
priceMicros

string

Cena w milionach jednostek waluty podana w postaci ciągu znaków.

currency

string

3-literowy kod waluty zgodny z normą ISO 4217. Otwórz stronę java/com/google/common/money/CurrencyCode.java