Money

Reprezentuje kwotę równą typowi waluty.

Zapis JSON
{
  "currencyCode": string,
  "units": string,
  "nanos": integer
}
Pola
currencyCode

string

Trzyliterowy kod waluty zgodny z normą ISO 4217.

units

string (int64 format)

Całe jednostki. Jeśli na przykład currencyCode to "USD", wartość 1 jednostki to 1 USD.

nanos

integer

Liczba jednostek nano (10^–9) kwoty. Wartość musi zawierać się w zakresie od -999 999 999 do +999 999 999 włącznie. Jeśli units ma wartość dodatnią, nanos musi mieć wartość dodatnią lub wynosić 0. Jeśli units ma wartość zero, nanos może być dodatnie, zero lub ujemne. Jeśli units jest wartością ujemną, nanos musi mieć wartość ujemną lub zero. Na przykład –1,75 USD jest przedstawiane jako units=-1 i nanos=-750 000 000.