Uri

Zapis JSON
{
  "kind": string,
  "uri": string,
  "description": string,
  "localizedDescription": {
    object (LocalizedString)
  },
  "id": string
}
Pola
kind
(deprecated)

string

Określa rodzaj danego zasobu. Wartość: ustalony ciąg znaków "walletobjects#uri".

uri

string

Lokalizacja strony internetowej, obrazu lub innego zasobu. Identyfikatory URI w module LinksModuleData mogą mieć różne prefiksy wskazujące typ identyfikatora URI (link do strony internetowej, link do mapy, numer telefonu lub adres e-mail). Identyfikatory URI muszą mieć schemat.

description

string

Tytuł identyfikatora URI wyświetlany w aplikacji jako tekst. Zalecana maksymalna długość to 20 znaków, aby zapewnić możliwość wyświetlania pełnego ciągu znaków na mniejszych ekranach.

Pamiętaj, że w niektórych kontekstach ten tekst nie jest używany, na przykład gdy description jest częścią obrazu.

localizedDescription

object (LocalizedString)

Przetłumaczony tekst pola opisu. Zalecana maksymalna długość to 20 znaków, aby zapewnić możliwość wyświetlania pełnego ciągu znaków na mniejszych ekranach.

id

string

Identyfikator powiązany z identyfikatorem URI. To pole ułatwia zarządzanie URI.