Tìm hiểu về sơ đồ trang web

Sơ đồ trang web là một tệp cung cấp thông tin về các trang, video và tệp khác trên trang web, cùng mối quan hệ giữa chúng. Các công cụ tìm kiếm như Google đọc tệp này để thu thập dữ liệu trên trang web của bạn một cách hiệu quả hơn. Sơ đồ trang web cho các công cụ tìm kiếm biết những trang và tệp mà bạn cho là quan trọng trên trang web của mình, đồng thời cung cấp thông tin hữu ích về những tệp này. Ví dụ: thông tin về lần cập nhật trang gần nhất và mọi phiên bản ngôn ngữ khác của trang.

Bạn có thể dùng sơ đồ trang web để cung cấp thông tin về các loại nội dung cụ thể trên các trang của mình, gồm cả nội dung video, hình ảnhtin tức. Ví dụ:

  • Một mục về video trong sơ đồ trang web có thể giúp xác định thời lượng, điểm xếp hạng và mức phân loại độ tuổi phù hợp.
  • Một mục về hình ảnh trong sơ đồ trang web có thể chứa thông tin vị trí của hình ảnh trong một trang.
  • Một mục về tin tức trong sơ đồ trang web có thể chứa tiêu đề bài viết và ngày xuất bản.

Tôi có cần sơ đồ trang web không?

Thường thì chỉ cần các trang trên trang web của bạn được liên kết đúng cách, Google có thể phát hiện phần lớn nội dung trên trang web đó. Liên kết đúng cách nghĩa là tất cả các trang mà bạn cho là quan trọng đều có thể truy cập được qua một hình thức điều hướng nào đó (có thể qua trình đơn của trang web hoặc đường liên kết bạn đặt trên trang). Dù vậy, sơ đồ trang web có thể cải thiện hoạt động thu thập dữ liệu trên những trang web lớn hơn hoặc phức tạp hơn, hoặc trên những tệp có mức độ chuyên biệt cao hơn.

Có thể bạn sẽ cần sơ đồ trang web nếu:

  • Trang web của bạn có quy mô lớn. Thông thường, trên các trang web có quy mô lớn, việc đảm bảo rằng mọi trang đều được liên kết với ít nhất một trang khác trên trang web sẽ khó khăn hơn. Khi đó, có nhiều khả năng là Googlebot sẽ không phát hiện được một số trang mới.
  • Trang web của bạn mới đi vào hoạt động và có ít đường liên kết ngoài đến trang đó. Googlebot và các trình thu thập dữ liệu web khác thu thập dữ liệu web bằng cách đi theo các đường liên kết từ trang này sang trang khác. Do đó, Googlebot có thể không phát hiện ra trang của bạn nếu không có trang web nào khác liên kết đến trang đó.
  • Trang web của bạn có nhiều nội dung đa phương tiện (video, hình ảnh) hoặc xuất hiện trong Google Tin tức. Google có thể xem xét thêm thông tin trong sơ đồ trang web cho tính năng Tìm kiếm.

Bạn có thể không cần sơ đồ trang web nếu:

  • Trang web của bạn có quy mô "nhỏ". "Nhỏ" trong trường hợp này có nghĩa là trang web của bạn có khoảng 500 trang trở xuống. Tổng số này chỉ tính những trang mà bạn cho rằng cần phải xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
  • Các trang trong trang web của bạn hoàn toàn liên kết với nhau. Tức là Googlebot có thể tìm thấy mọi trang quan trọng trên trang web của bạn bằng cách đi theo các đường liên kết bắt đầu từ trang chủ.
  • Bạn không có nhiều tệp nội dung đa phương tiện (video, hình ảnh) hoặc trang tin tức mà bạn muốn đưa lên kết quả tìm kiếm. Sơ đồ trang web có thể giúp Google tìm thấy và hiểu được các tệp video, hình ảnh hoặc bài báo trên trang web của bạn. Nếu không cần những kết quả như vậy xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, thì có thể bạn không cần sơ đồ trang web.

Xây dựng sơ đồ trang web

Nếu bạn cho là mình cần một sơ đồ trang web, hãy tìm hiểu thêm về cách tạo sơ đồ trang web.