Structured Data สำหรับโลโก้ (Organization)

ระบุรูปภาพที่จะให้ Google Search ใช้เป็นโลโก้ขององค์กรในผลการค้นหาและในการ์ดความรู้ของ Google เราจะใช้มาร์กอัปในตัวอย่าง Use Case เพื่อให้จดจำรูปภาพที่จะใช้เป็นโลโก้ขององค์กรได้ วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจว่ารูปภาพนี้จะปรากฏในผลการค้นหาเกี่ยวกับบริษัททุกครั้งที่เป็นไปได้ มาร์กอัปลักษณะนี้เป็นสัญญาณที่มีประสิทธิภาพซึ่งส่งไปยังอัลกอริทึมของ Google Search เพื่อแสดงรูปภาพนี้ในการ์ดความรู้

โลโก้ในผลการค้นหาของ Google Search

วิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือรูปแบบมาตรฐานในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าและจำแนกประเภทเนื้อหาของหน้า หากคุณเพิ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นครั้งแรก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้าง ทดสอบ และเผยแพร่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บได้ใน Codelab สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง

 1. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น ดูตำแหน่งการแทรก Structured Data ในหน้าเว็บตามรูปแบบที่คุณใช้อยู่
 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย และแก้ไขข้อผิดพลาดที่สําคัญทั้งหมด พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ไม่สําคัญซึ่งอาจมีการรายงานในเครื่องมือด้วย เพราะอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพของ Structured Data ได้ (แต่ไม่จําเป็นว่าต้องมีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย)
 4. ทำให้หน้าบางหน้าที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้และใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบว่า Google เห็นหน้าในลักษณะใด ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงหน้าดังกล่าวได้และไม่มีการบล็อกหน้าด้วยไฟล์ robots.txt, แท็ก noindex หรือข้อกำหนดให้เข้าสู่ระบบ หากหน้าเว็บดูถูกต้องดีแล้ว คุณขอให้ Google ทำการ Crawl URL อีกครั้งได้
 5. หากต้องการให้ Google ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ตลอด เราขอแนะนำให้ส่ง Sitemap ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ Search Console Sitemap API

ตัวอย่าง

นี่คือตัวอย่างโลโก้ในโค้ด JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>About Us</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Organization",
   "url": "https://www.example.com",
   "logo": "https://www.example.com/images/logo.png"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

หลักเกณฑ์

คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้จึงจะมีสิทธิ์ปรากฏเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

คุณจะใส่มาร์กอัปนี้ในหน้าใดก็ได้ แม้ว่าการใส่ในหน้าแรกอาจเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล และไม่จําเป็นต้องใส่ไว้ในทุกๆ หน้า

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

สำหรับการใช้โลโก้ Google Search ยอมรับการใช้พร็อพเพอร์ตี้ขององค์กรดังต่อไปนี้ คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
logo

URL หรือ ImageObject

โลโก้ที่เป็นตัวแทนขององค์กร

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพมีดังนี้

 • รูปภาพต้องมีขนาดอย่างน้อย 112x112 พิกเซล
 • URL ของรูปภาพต้องรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีได้
 • ไฟล์รูปภาพต้องเป็นรูปแบบที่ Google รูปภาพรองรับ
 • ตรวจสอบว่ารูปภาพแสดงตามที่คุณตั้งใจให้แสดงบนพื้นหลังสีขาวล้วน (ตัวอย่างเช่น หากโลโก้เป็นสีขาวหรือสีเทาเสียส่วนใหญ่ ก็อาจมีลักษณะไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการให้แสดงบนพื้นหลังสีขาว)

หากใช้ประเภท ImageObject ให้ตรวจสอบว่ามีพร็อพเพอร์ตี้ contentUrl หรือ url ที่ถูกต้องซึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับประเภท URL

url

URL

URL เว็บไซต์ของ Organization ที่เชื่อมโยงกับโลโก้ และมีความจำเป็นต่อการระบุ Organization แต่ละแห่ง

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้