Dữ liệu có cấu trúc loại Xác minh tính xác thực (ClaimReview)

Nếu có một trang web đánh giá các nhận định của người khác, bạn có thể sử dụng dữ liệu có cấu trúc ClaimReview trên trang web của mình. Dữ liệu có cấu trúc ClaimReview cho phép Google Tìm kiếm hiển thị phiên bản tóm tắt của nội dung xác minh tính xác thực khi trang của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm cho tuyên bố đó.

Hướng dẫn này mô tả chi tiết cách triển khai dữ liệu có cấu trúc ClaimReview. Nếu không muốn thêm dữ liệu có cấu trúc theo cách thủ công, bạn có thể dùng thử Công cụ đánh dấu xác minh tính xác thực. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập phần Giới thiệu về Công cụ đánh dấu xác minh tính xác thực.

Cách thêm dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trên trang. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để xem hướng dẫn từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy tham khảo lớp học lập trình về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Thêm các thuộc tính bắt buộc. Tùy theo định dạng bạn đang sử dụng, hãy tìm hiểu nơi chèn dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 2. Tuân theo các nguyên tắc.
 3. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng rồi sửa mọi lỗi nghiêm trọng. Bạn cũng nên cân nhắc việc khắc phục mọi vấn đề không nghiêm trọng có thể bị gắn cờ trong công cụ này, vì những vấn đề này có thể giúp cải thiện chất lượng của dữ liệu có cấu trúc của bạn (tuy nhiên, bạn không nhất thiết thực hiện việc này để nội dung đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng).
 4. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và sử dụng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem Google nhìn thấy trang đó như thế nào. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu có vẻ như trang không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu các URL của mình.
 5. Để thông báo cho Google về các thay đổi sau này, bạn nên gửi một sơ đồ trang web. Bạn có thể tự động hoá quy trình này bằng Search Console Sitemap API.

Ví dụ

Giả sử có một trang đưa ra đánh giá về tuyên bố rằng Trái Đất phẳng. Sau đây là cách các kết quả tìm kiếm về "the world is flat" (thế giới là mặt phẳng) có thể xuất hiện trong trang kết quả của Google Tìm kiếm nếu một trang cung cấp phần tử ClaimReview (xin lưu ý rằng hình ảnh thực tế có thể thay đổi):

Một bài đánh giá tuyên bố riêng lẻ được liên kết với một trang

Dưới đây là ví dụ về dữ liệu có cấu trúc trên trang lưu trữ bài xác minh tính xác thực này:


<html>
 <head>
  <title>The world is flat</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "ClaimReview",
   "url": "https://example.com/news/science/worldisflat.html",
   "claimReviewed": "The world is flat",
   "itemReviewed": {
    "@type": "Claim",
    "author": {
     "@type": "Organization",
     "name": "Square World Society",
     "sameAs": "https://example.flatworlders.com/we-know-that-the-world-is-flat"
    },
    "datePublished": "2024-06-20",
    "appearance": {
     "@type": "OpinionNewsArticle",
     "url": "https://example.com/news/a122121",
     "headline": "Square Earth - Flat earthers for the Internet age",
     "datePublished": "2024-06-22",
     "author": {
      "@type": "Person",
      "name": "T. Tellar"
     },
     "image": "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
     "publisher": {
      "@type": "Organization",
      "name": "Skeptical News",
      "logo": {
       "@type": "ImageObject",
       "url": "https://example.com/logo.jpg"
      }
     }
    }
   },
   "author": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Example.com science watch"
   },
   "reviewRating": {
    "@type": "Rating",
    "ratingValue": "1",
    "bestRating": "5",
    "worstRating": "1",
    "alternateName": "False"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Nguyên tắc đủ điều kiện

Google không đảm bảo rằng nội dung xác minh tính xác thực sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm, ngay cả khi bạn đã đánh dấu trang đúng cách theo công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng. Việc sử dụng dữ liệu có cấu trúc sẽ cho phép một tính năng xuất hiện, chứ không đảm bảo rằng tính năng đó sẽ xuất hiện. Thuật toán của Google được lập trình để xác định liệu nội dung của bạn có đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng có xác minh tính xác thực hay không. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm những nguyên tắc sau đây.

Để nội dung xác minh tính xác thực của bạn đủ điều kiện hiển thị trên Google Tìm kiếm dưới dạng kết quả nhiều định dạng có xác minh tính xác thực, bạn phải đáp ứng những nguyên tắc sau:

 • Trang web của bạn phải chứa một số trang được đánh dấu bằng dữ liệu có cấu trúc ClaimReview.
 • Bạn phải tuân thủ tất cả nguyên tắc về dữ liệu có cấu trúcNguyên tắc cơ bản của Tìm kiếm.
 • Dữ liệu có cấu trúc và nội dung trang không được sai lệch nhau (ví dụ: trường hợp dữ liệu có cấu trúc cho biết một nhận định là đúng, nhưng nội dung trang lại cho rằng nhận định đó là sai). Để tránh trường hợp này, hãy đảm bảo nội dung trên trang và dữ liệu có cấu trúc thống nhất với nhau (ví dụ: cả hai đều thể hiện rằng tuyên bố đó là đúng).
 • Bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, khả năng dễ đọc, và về hành vi xuyên tạc trên trang web, theo quy định cụ thể trong Nguyên tắc chung của Google News.
 • Bạn phải có chính sách về việc đính chính hoặc có cơ chế để người dùng báo cáo lỗi.
 • Trang web cho các thực thể chính trị (chẳng hạn như các chiến dịch, đảng phái hoặc quan chức dân cử) sẽ không đủ điều kiện sử dụng tính năng này.
 • Người đọc có thể dễ dàng nhận ra các tuyên bố và nội dung xác minh trong phần nội dung của bài viết. Người đọc có thể nắm được nội dung nào đã được xác minh và kết luận nào được rút ra.
 • Bạn phải thể hiện rõ rằng một tuyên bố cụ thể mà bạn đang đánh giá là xuất phát từ một nguồn riêng biệt (độc lập với trang web của bạn), đó có thể là một trang web khác, tuyên bố công khai, mạng xã hội hay một nguồn khác có thể truy gốc.
 • Bài phân tích xác minh tính xác thực của bạn phải truy được nguồn, minh bạch về nguồn và phương thức, đồng thời phải có lời trích dẫn và danh sách các nguồn chủ yếu đã tham khảo.

Nguyên tắc kỹ thuật

 • Để đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng xác minh tính xác thực, mỗi trang chỉ được phép có một phần tử ClaimReview. Nếu bạn thêm nhiều phần tử ClaimReview trên mỗi trang, thì trang đó sẽ không đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng một kết quả nhiều định dạng xác minh tính xác thực.
 • Trang lưu trữ phần tử ClaimReview phải có ít nhất một đoạn tóm tắt ngắn về bài xác minh tính xác thực và kết quả đánh giá, nếu không chứa toàn văn bài đó.
 • Bạn chỉ được chỉ định một ClaimReview cụ thể trên một trang của trang web. Đừng đăng cùng một bài xác minh tính xác thực trên nhiều trang, trừ trường hợp chúng là biến thể của cùng một trang (ví dụ, bạn có thể đăng cùng một ClaimReview trên phiên bản dành cho thiết bị di động và phiên bản dành cho máy tính của một trang).
 • Nếu trang web của bạn tổng hợp các bài viết xác minh tính xác thực, hãy đảm bảo rằng tất cả các bài viết đều phù hợp với các tiêu chí và bạn đã cung cấp một danh sách mở và có thể truy cập công khai về mọi trang web xác minh tính xác thực mà bạn tổng hợp.

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải cung cấp các loại dữ liệu có cấu trúc sau để triển khai mục xác minh tính xác thực:

Bạn phải sử dụng các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể thêm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để bổ sung thông tin về nội dung của bạn và cải thiện trải nghiệm người dùng.

ClaimReview

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về ClaimReview tại schema.org/ClaimReview. Sau đây là các thuộc tính được Google hỗ trợ:

Thuộc tính bắt buộc
claimReviewed

Text

Tóm tắt ngắn về tuyên bố đang được đánh giá. Hãy cố giữ văn bản này ít hơn 75 ký tự để hạn chế tối đa việc ngắt dòng khi hiển thị trên thiết bị di động.

reviewRating

Rating

Đánh giá về tuyên bố. Đối tượng này hỗ trợ cả đánh giá dạng số và dạng văn bản. Hiện tại giá trị dạng văn bản là giá trị duy nhất được hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Có thể có khác biệt nhỏ về phương thức đánh giá của các dự án xác minh tính xác thực khác nhau, đặc biệt là đối với các giá trị ở giữa. Điều quan trọng là phải chú thích rõ cho các phương thức đánh giá đó để làm rõ ý nghĩa của điểm đánh giá dạng số. Ở mức tối thiểu, bạn phải có một hệ thống đánh giá tương quan giữa số và văn bản cho mọi bài xác minh tính xác thực có điểm dạng số.

 • 1 = "Sai"
 • 2 = "Hầu như sai"
 • 3 = "Đúng một nửa"
 • 4 = "Hầu như đúng"
 • 5 = "Đúng"

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Rating.

url

URL

Đường liên kết đến trang lưu trữ bài viết đầy đủ của mục xác minh tính xác thực.

Miền của giá trị URL này phải giống với miền hoặc miền con của trang lưu trữ phần tử ClaimReview này. Các URL chuyển hướng hoặc rút ngắn (chẳng hạn như g.co/searchconsole) sẽ không dẫn đến địa chỉ chính xác và do đó không phù hợp trong trường hợp này.

author

Organization hoặc Person

Nhà xuất bản của bài viết xác minh tính xác thực, không phải nhà xuất bản của tuyên bố. author phải là một tổ chức hoặc một người. author có ít nhất một trong các thuộc tính sau:

name Text

Tên của tổ chức xuất bản bài xác minh tính xác thực.

url

URL

URL của bên xuất bản bài xác minh tính xác thực. Đây có thể là trang chủ, trang liên hệ hoặc các trang phù hợp khác.

Để giúp Google hiểu rõ về tác giả trên nhiều khía cạnh, hãy cân nhắc làm theo các phương pháp hay nhất về mã đánh dấu tác giả.

itemReviewed

Claim

Đối tượng mô tả tuyên bố được đưa ra. Để biết thêm thông tin, hãy xem Claim.

Claim

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Claim tại schema.org/Claim.

appearance

URL hoặc CreativeWork

Đường liên kết đến hoặc phần mô tả cùng dòng về CreativeWork, nơi tuyên bố này xuất hiện.

Bạn nên thêm appearance hoặc firstAppearance. Bạn không cần thêm cả hai.

author

Organization hoặc Person

Tác giả của tuyên bố, không phải tác giả của bài xác minh tính xác thực. Đừng chỉ định thuộc tính author nếu tuyên bố không có tác giả. Nếu bạn thêm author, hãy xác định các thuộc tính sau:

nameText, bắt buộc

Nhà xuất bản của tuyên bố. Nhà xuất bản này có thể là một người hoặc tổ chức.

sameAs URL, nên có

Cho biết bên đưa ra tuyên bố, bất kể bên đó là Person hay Organization. Khi nhiều nhà xuất bản đưa thông tin về cùng một tuyên bố, bạn có thể dùng lại thuộc tính appearance. Khi nhiều bên đưa ra các tuyên bố giống nhau về cơ bản, bạn có thể dùng lại thuộc tính author.

URL có thể là:

 • Trang chủ của tổ chức đưa ra nhận định.
 • Một URL chính xác khác cung cấp thông tin về bên đưa ra nhận định, chẳng hạn như thông tin nhập trong Wikipedia hoặc Wikidata của một người hoặc tổ chức.
datePublished

DateTime hoặc Date

Ngày mà tuyên bố được đưa ra hoặc phổ biến rộng rãi (ví dụ: khi tuyên bố đó trở nên phổ biến trên các mạng xã hội).

firstAppearance

URL hoặc CreativeWork

Đường liên kết đến hoặc phần mô tả cùng dòng về CreativeWork, nơi tuyên bố cụ thể này xuất hiện lần đầu tiên.

Bạn nên thêm appearance hoặc firstAppearance. Bạn không cần thêm cả hai.

Rating

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Rating tại schema.org/Rating.

Thuộc tính bắt buộc
alternateName

Text

Mục đánh giá về độ chính xác của ClaimReview.reviewRating, dưới dạng một từ hoặc cụm từ ngắn dễ hiểu. Giá trị này được hiển thị trong mục xác minh tính xác thực trong kết quả tìm kiếm. Ví dụ: "Đúng" hoặc "Hầu như đúng".

Nếu sử dụng câu dài hơn, hãy đảm bảo thể hiện rõ ý nghĩa ngay ở những từ mở đầu, phòng trường hợp câu bị cắt ngắn để vừa với màn hình. Ví dụ: "Hầu như đúng nếu xét từng chi tiết cụ thể, mặc dù tuyên bố nói chung có phần gây nhầm lẫn"

bestRating

Number

Đối với điểm đánh giá dạng số, đây là giá trị cao nhất có thể trong thang điểm từ thấp nhất đến cao nhất. Phải lớn hơn worstRating. Phải có thể biểu diễn dưới dạng số. Ví dụ: 4

name

Text

Giống như alternateName và được sử dụng khi alternateName không được cung cấp, nhưng bạn nên chỉ định alternateName thay vì name.

ratingValue

Number

Điểm đánh giá dạng số về tuyên bố này, trong phạm vi từ worstRatingbestRating (bao gồm cả hai giá trị này). Bạn nên sử dụng giá trị số nguyên, nhưng không bắt buộc. Điểm đánh giá dạng số càng gần bestRating thì độ chính xác của tuyên bố này càng cao; giá trị này càng gần worstRating thì độ chính xác càng giảm. Điểm đánh giá dạng số phải có thể biểu diễn dưới dạng số. Ví dụ: 4

worstRating

Number

Đối với điểm đánh giá dạng số, đây là giá trị thấp nhất có thể trong thang điểm từ thấp nhất đến cao nhất. Phải nhỏ hơn bestRating. Phải có thể biểu diễn dưới dạng số. Phải có giá trị tối thiểu là 1. Ví dụ: 1

Theo dõi kết quả nhiều định dạng bằng Search Console

Search Console là công cụ giúp bạn theo dõi hiệu quả hoạt động của các trang web trong Google Tìm kiếm. Bạn không cần đăng ký sử dụng Search Console để đưa trang web vào Google Tìm kiếm, nhưng việc làm vậy có thể giúp bạn hiểu và cải thiện cách Google nhìn thấy trang web của bạn. Bạn nên kiểm tra Search Console trong những trường hợp sau:

 1. Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc
 2. Sau khi phát hành mẫu mới hoặc cập nhật mã của bạn
 3. Phân tích lưu lượng truy cập định kỳ

Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc

Sau khi Google lập chỉ mục các trang của bạn, hãy tìm vấn đề bằng cách sử dụng Báo cáo trạng thái kết quả nhiều định dạng có liên quan. Lý tưởng nhất là số mục hợp lệ tăng lên và số mục không hợp lệ không tăng. Nếu bạn tìm thấy vấn đề trong dữ liệu có cấu trúc:

 1. Sửa các mục không hợp lệ.
 2. Kiểm tra URL đang hoạt động để xem vấn đề còn tồn tại không.
 3. Yêu cầu xác thực bằng cách sử dụng báo cáo trạng thái.

Sau khi phát hành các mẫu mới hoặc cập nhật mã

Khi bạn thực hiện những thay đổi đáng kể trên trang web của mình, hãy theo dõi xem số lượng mục dữ liệu có cấu trúc không hợp lệ có tăng lên hay không.
 • Nếu bạn thấy số mục không hợp lệ gia tăng, thì có lẽ bạn đã triển khai một mẫu mới không hoạt động được hoặc trang web của bạn tương tác với mẫu hiện có theo cách mới và không hợp lệ.
 • Nếu bạn thấy số mục hợp lệ giảm (nhưng số mục không hợp lệ không tăng), thì có thể bạn không còn nhúng dữ liệu có cấu trúc trên các trang của mình nữa. Hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vấn đề.

Phân tích lưu lượng truy cập định kỳ

Phân tích lưu lượng truy cập bạn nhận được qua Google Tìm kiếm bằng cách sử dụng Báo cáo hiệu suất. Dữ liệu báo cáo sẽ cho bạn biết bạn tần suất trang web xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng trong Tìm kiếm, tần suất người dùng nhấp vào trang và vị trí trung bình của trang trong kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể tự động lấy các kết quả này bằng Search Console API.

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai hoặc gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc, thì bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.