Tahmini maaş (Occupation) yapılandırılmış verisi

Occupation yapılandırılmış verileri, maaş tahmini sağlayıcıların iş türlerine göre maaş aralıkları ve bölgeye dayalı ortalama maaşları, meslekle ilgili genel olanaklar, aranan özellikler ve eğitim gereksinimleri gibi ayrıntıları tanımlamasını sağlar. OccupationAggregationByEmployer yapılandırılmış verileri, maaş tahmini sağlayıcıların meslekleri deneyim seviyeleri veya işe alan kuruluş gibi faktörlerle bir araya getirmesini sağlar.

Tahmini maaşlar, Google Arama’daki iş deneyiminde ve belirli bir meslek için maaş tahmini zengin sonucu olarak görünebilir.

Google Arama’daki iş deneyiminde tahmini maaş bilgisi

Yapılandırılmış veri ekleme

Yapılandırılmış veri, bir sayfa hakkında bilgi sağlamak ve sayfa içeriğini sınıflandırmak için kullanılan standart bir biçimdir. Yapılandırılmış veri konusunda yeniyseniz yapılandırılmış verinin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Aşağıda, yapılandırılmış verinin nasıl oluşturulacağı, test edileceği ve yayınlanacağı hakkında bir genel bakış sunulmuştur. Web sayfasına yapılandırılmış verinin nasıl ekleneceği hakkında adım adım açıklamalı kılavuz için yapılandırılmış veri codelab'e göz atın.

 1. Zorunlu özellikleri ekleyin. Kullandığınız biçime bağlı olarak sayfada yapılandırılmış verilerin nereye ekleneceğini öğrenin.
 2. Yönergeleri uygulayın.
 3. Zengin Sonuçlar Testi'ni kullanarak kodunuzu doğrulayın ve kritik hataları düzeltin. Araçta işaretlenmiş olabilecek kritik olmayan sorunları da düzeltme seçeneğini değerlendirin. Bu tür hatların düzeltilmesi yapılandırılmış verilerinizin kalitesini artırır ancak zengin sonuçlara uygun olmak için zorunlu değildir.
 4. Yapılandırılmış verinizi içeren birkaç sayfa dağıtıp Google'ın sayfayı nasıl gördüğünü test etmek için URL Denetleme aracını kullanın. Google'ın sayfanıza erişebildiğinden ve bir robots.txt dosyası, noindex etiketi veya giriş gereksinimleri tarafından engellenmediğinden emin olun. Sayfa düzgün görünüyorsa Google'dan URL'lerinizi yeniden taramasını isteyebilirsiniz.
 5. İleride yapılacak değişiklikler konusunda Google'a bilgi vermeye devam etmek için site haritası gönderin. Bu işlemi Search Console Sitemap API ile otomatikleştirebilirsiniz.

Örnekler

Meslek örneği

Aşağıdaki JSON-LD örneğinde, tahmini maaş verileri içeren basit bir Occupation örneği gösterilmektedir:


<html>
 <head>
  <title>Software Developer, Applications</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Occupation",
   "name": "Software Developer, Applications",
   "mainEntityOfPage": {
    "@type": "WebPage",
    "lastReviewed": "2024-07-23T14:20:00-05:00"
   },
   "description": "Develops information systems by designing, developing, and installing software solutions",
   "estimatedSalary": [
    {
     "@type": "MonetaryAmountDistribution",
     "name": "base",
     "currency": "USD",
     "duration": "P1Y",
     "percentile10": "100000.5",
     "percentile25": "115000",
     "median": "120000.28",
     "percentile75": "130000",
     "percentile90": "150000"
    }
   ],
   "occupationLocation": [
    {
     "@type": "City",
     "name": "Mountain View"
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Meslekleri İşverene Göre Toplama örneği

Aşağıdaki JSON-LD örneğinde, tahmini maaş verileri içeren daha karmaşık bir OccupationAggregationByEmployer örneği gösterilmektedir:

<html>
 <head>
  <title>App/Web App Developer</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.googleapis.com/",
   "@type": "OccupationAggregationByEmployer",
   "name": "App/Web App Developer",
   "mainEntityOfPage": {
    "@type": "WebPage",
    "lastReviewed": "2024-07-23T14:20:00-05:00"
   },
   "description": "Develops information systems by designing, developing, and installing software solutions.",
   "estimatedSalary": [
    {
     "@type": "MonetaryAmountDistribution",
     "name": "base",
     "currency": "USD",
     "duration": "P1Y",
     "percentile10": "100000.5",
     "percentile25": "115000",
     "median": "120000.28",
     "percentile75": "130000",
     "percentile90": "150000"
    },
    {
     "@type": "MonetaryAmountDistribution",
     "name": "bonus",
     "currency": "USD",
     "duration": "P1Y",
     "percentile10": "10000",
     "percentile25": "20000",
     "median": "25000",
     "percentile75": "27000",
     "percentile90": "60000"
    }
   ],
   "occupationLocation": [
    {
     "@type": "State",
     "name": "Oregon"
    },
    {
     "@type": "State",
     "name": "Washington"
    },
    {
     "@type": "State",
     "name": "California"
    }
   ],
   "hiringOrganization": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Google LLC"
   },
   "sampleSize":1000,
   "industry": "Technology",
   "jobBenefits": "6 weeks paid vacation every year",
   "yearsExperienceMin": 3,
   "yearsExperienceMax": 7
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Yönergeler

Genel yapılandırılmış veri kalite yönergelerine ve teknik yönergelere uymanız gerekir. Ayrıca aşağıdaki yönergeler Occupation yapılandırılmış verileri için geçerlidir:

Teknik yönergeler

 • Occupation yapılandırılmış verileri bağımsız verilerdir. Bu verilerin Google'a sağladığınız diğer yapılandırılmış verilerle ilişkilendirilmesi gerekmez.
 • Bir web sayfasına yalnızca bir Occupation veya OccupationAggregationByEmployer ekleyin. Bir sayfaya bu tür tanımlarından birden fazlasını eklemeyin.
 • Yapısal verilerinizin sayfada gösterdiklerinizle tutarlı olduğundan emin olun. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir:
  • Sayfanızda kullanıcılara yalnızca ortalama maaşı gösteriyorsunuz ve yapılandırılmış verileriniz yalnızca bu değerleri içeriyor.
  • Sayfanızda yıllık maaşı en yakın binde beşlik değere yuvarlıyorsunuz ve yapılandırılmış verilerde aynı ayrıntı düzeyini sağlıyorsunuz.
 • Aksi belirtilmedikçe özellikleri bir tanımda yalnızca bir kez belirtin.
 • Konuma göre farklı özellikleri olan meslekler için (örneğin, ABD'nin Kuzeydoğusundaki maaş aralığı Ortabatıdakinden farklı olabilir) ayrı web sayfası oluşturun. Bu web sayfasında her mesleğin farklı bir occupationLocation belirten kendi Occupation tanımına yer verin.
 • İlan sayfalarına (mesleklerin bir listesini gösteren sayfalara) maaş tahmini yapılandırılmış verileri eklemeyin.
 • Sayfalarınız değiştiğinde site haritalarınızı her gün güncelleyin.

İçerik yönergeleri

 • Tüm işlerin maaş aralıkları ve açıklamaları benzer olduğunda benzer iş unvanlarını gruplandırın. İş unvanları ayrıntılı olmalı ancak kafa karıştıracak derecede ayrıntı içermemelidir: Aşağıda birkaç örnek verilmiştir:
  • Çok genel olmamalı:

   Önerilmeyen: "Klinik, Danışman Psikologlar ve Okul Psikologları"

   Önerilen: "Okul Danışmanı", "Klinik Psikolog", "Klinik Terapist", "Psikoloji Doktoru"

  • Çok ayrıntılı olmamalı:

   Önerilmeyen: "Evde Bakım için Lisanslı Hemşire" ve "Lisanslı Hemşire (LH)" ve "LH - Lisanslı Hemşire - Evde Bakım - Seyahat Edebilen Hemşire"

   Önerilen: "Lisanslı Hemşire"

Yapılandırılmış veri türü tanımları

Bu bölümde maaş tahminleriyle ilgili yapılandırılmış veri türleri açıklanmaktadır.

İçeriğinizin, iş deneyimini Google'da ve zengin sonuçlarda görüntülemeye uygun olması için gerekli özellikleri eklemelisiniz. İçeriğiniz hakkında daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

Occupation

Occupation türü, bir işle ilgili tahmini maaş, aranan özellikler ve sorumluluklar gibi bilgileri tanımlar. Occupation öğesinin tam tanımını schema.org/Occupation adresinde bulabilirsiniz.

Google tarafından desteklenen özellikler şunlardır:

Zorunlu özellikler
estimatedSalary

MonetaryAmountDistribution dizisi

Belirtilen occupationLocation dahilinde bu iş için ödenecek tahmini maaş. Maaş aralığını veya maaş tahminlerini yüzde sıralamasına göre belirtin.

Aşağıdaki örnekte tahmini maaş aralığı gösterilmektedir:

"estimatedSalary": [{
 "@type": "MonetaryAmountDistribution",
 "name": "base",
 "currency": "USD",
 "duration": "P1Y",
 "minValue": "100000", // Inherited from QuantitativeValue
 "maxValue": "150000", // Inherited from QuantitativeValue
 "median": "124900" // Inherited from QuantitativeValueDistribution
}]

Taban maaş, ikramiyeler ve diğer maddi tazminleri tek tek belirtmek için estimatedSalary dizisinde birden fazla maaş tanımlayın. Taban maaşı belirtmeniz şarttır. Diğer tazmin türlerinin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

Ödül içeren bir örnek:

"estimatedSalary": [
 {
  "@type": "MonetaryAmountDistribution",
  "name": "base",
  "currency": "USD",
  "duration": "P1Y",
  "minValue": "100000",
  "maxValue": "150000",
  "median": "124900"
 }, {
  "@type": "MonetaryAmountDistribution",
  "name": "bonus",
  "currency": "USD",
  "duration": "P1Y",
  "minValue": "0",
  "maxValue": "34500",
  "median": "4450"
 }
]
estimatedSalary.duration

Duration

Tahmini maaşın kazanılması için geçmesi gereken süre (ISO 8601 tarih biçiminde) Örneğin, tahmini maaş bir yıl içinde kazanılıyorsa duration için P1Y kullanın.

estimatedSalary.name

Text

Değer türü. Taban maaşı belirtmeniz şarttır. Diğer tazmin türlerinin belirtilmesi isteğe bağlıdır. Örneğin "Taban", "İkramiye", "Komisyon".

name

Text

İşin unvanı. Bu özellikte yapılandırılmamış metin kullanılabilir. Örneğin, "Yazılım Mühendisi".

En iyi uygulamalar:

 • Bu özellikte yalnızca işin unvanı yer almalıdır.
 • name özelliğinde iş kodları, adresler, tarihler, maaşlar veya şirket adları eklemeyin.

  Önerilmeyen: BT işi için hemen başvurun -FRANSIZCA bilen Bükreş'te ikamet eden

  Önerilen: Fransızca bilen Pazar Uzmanı

 • Kısa, okunabilir başlıklar belirtin.
 • ! ve * gibi özel karakterleri aşırı kullanmayın. Özel karakterleri gereksiz yere kullanmak, işaretlemenizin Spam İçerikli Yapılandırılmış İşaretleme olarak değerlendirilmesine neden olabilir. Sayılar ve / ile - gibi karakterler kabul edilebilir.

  Önerilmeyen: *** ANTREPO İÇİN HEMEN İŞE ALIM!! OTOBÜS GÜZERGAHINDA!! ***

  Önerilen: Mal Kabul ve Sevkiyat Antrepo Sorumlusu

occupationLocation

City, State veya Country dizisi

Bu iş açıklamasının geçerli olduğu yer. Tek bir konum için belirtiyorsanız konumu Name alanında şehir, bölge veya ülke düzeyinde tanımlayın.

Ayrıntılı örnek (önerilen)

"occupationLocation": {
 "@type": "City", // Maximum level of granularity (recommended)
 "name": "Mountain View, CA, US" // City, State, and Country inputted on same property
}

Daha az ayrıntılı örnekler

Aşağıda, daha az ayrıntı düzeyine sahip kabul edilebilecek iki örnek verilmiştir:

"occupationLocation": {
 "@type": "State",
 "name": "CA, US"
}
"occupationLocation": {
 "@type": "Country",
 "name": "US"
}

En iyi uygulamalar:

 • Konum, şehirden daha spesifik olmamalıdır.
 • Ülkeniz bir bölge belirtmiyorsa State alanı bölge adlarını kabul eder.
 • occupationLocation değeri, maaş tahmin listesinin oluşturulduğu yeri değil, kişinin çalışacağı yeri temsil eder.
 • Tek bir Occupation türü için birden fazla yer varsa bu yerleri aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi occupationLocation dizisinde belirtin:
  "occupationLocation": [
   {
    "@type": "City",
    "name": "Portland, Oregon, US" // Salary specified for multiple locations
   }, {
    "@type": "City",
    "name": "Seattle, Washington, US"
    }
  ]
 • Maaş aralıkları, eğitim şartları ve iş için aranan nitelikler gibi veriler yere göre sık sık değişir. Bunu temsil etmek için birden fazla sayfayı, her biri kendi Occupation tanımı ve farklı bir occupationLocation içerecek şekilde tanımlayın.
Önerilen özellikler
description

Text

İşle ilgili açıklama.

description; iş sorumlulukları, nitelikler, beceriler, çalışma saatleri, eğitim gereksinimleri ve deneyim gereksinimleri de dahil olmak üzere işin tam bir temsili olmalıdır.

Ek kurallar:

 • description yalnızca üst düzeydeki sayfada değil, kullanıcının yönlendirilebileceği tüm özellik sayfalarında yer almalıdır.
 • description, mesleği benzersiz bir şekilde tanımlamalı ve tam olarak neleri kapsadığını açıklamalıdır.

  Önerilmeyen: “Staj: Staj, beyaz yakalı ve profesyonel kariyerler için bir iş eğitimidir."

  Önerilen: “Veri Analisti Stajyeri: Veri analistiyle çalışan bir stajyer. Veri analisti, veriye dayalı kararlar verilmesine yardımcı olmak için verilerden analizler çıkarır."

 • description, name ile aynı olamaz.
 • İşe alım yapan kuruluşa description bölümünde yer vermeyin. Bunun yerine, hiringOrganization kullanın.
estimatedSalary.currency

Text

Değer için ISO 4217 3 harfli para birimi kodu. Örneğin, "USD" veya "CAD".

estimatedSalary.median

Number

Ortanca (veya "orta") değer. Örneğin, bu meslekteki maaşların yarısı bu değerde veya bu değerin altındadır.

estimatedSalary.percentile10

Number

Onda birlik yüzdelik değer. Örneğin, bu meslekteki maaşların %10'u bu değerde veya bu değerin altındadır.

estimatedSalary.percentile25

Number

Yirmi beşte birlik yüzdelik değer. Örneğin, bu meslekteki maaşların %25'i bu değerde veya bu değerin altındadır.

estimatedSalary.percentile75

Number

Yetmiş beşte birlik yüzdelik değer. Örneğin, bu meslekteki maaşların %75'i bu değerde veya bu değerin altındadır.

estimatedSalary.percentile90

Number

Doksanda birlik yüzdelik değer. Örneğin, bu meslekteki maaşların %90'ı bu değerde veya bu değerin altındadır.

mainEntityOfPage

WebPage

Sayfada açıklanan ana şey.

mainEntityOfPage.lastReviewed

Date

ISO 8601 biçiminde belirtilen, tahmini maaş bilgilerinin oluşturulduğu tarih. Örneğin:

"mainEntityOfPage": {
 "@type": "WebPage",
 "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
}

OccupationAggregationByEmployer

OccupationAggregationByEmployer, işverene göre gruplandırılmış işle ilgili veriler sağlar. Örneğin, işverene göre toplanan bir grup meslek için sektörü ve işe alım yapan kuruluşu belirtebilirsiniz.

Google tarafından desteklenen özellikler şunlardır:

Zorunlu özellikler
estimatedSalary

MonetaryAmountDistribution dizisi

Belirtilen occupationLocation dahilinde bu iş için ödenecek tahmini maaş. Maaş aralığını veya maaş tahminlerini yüzde sıralamasına göre belirtin.

Aşağıdaki örnekte tahmini maaş aralığı gösterilmektedir:

"estimatedSalary": [{
 "@type": "MonetaryAmountDistribution",
 "name": "base",
 "currency": "USD",
 "duration": "P1Y",
 "minValue": "100000", // Inherited from QuantitativeValue
 "maxValue": "150000", // Inherited from QuantitativeValue
 "median": "124900" // Inherited from QuantitativeValueDistribution
}]

Taban maaş, ikramiyeler ve diğer maddi tazminleri tek tek belirtmek için estimatedSalary dizisinde birden fazla maaş tanımlayın. Taban maaşı belirtmeniz şarttır. Diğer tazmin türlerinin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

İkramiye içeren örnek

"estimatedSalary": [
 {
  "@type": "MonetaryAmountDistribution",
  "name": "base",
  "currency": "USD",
  "duration": "P1Y",
  "minValue": "100000",
  "maxValue": "150000",
  "median": "124900"
 }, {
  "@type": "MonetaryAmountDistribution",
  "name": "bonus",
  "currency": "USD",
  "duration": "P1Y",
  "minValue": "0",
  "maxValue": "34500",
  "median": "4450"
 }
]
estimatedSalary.duration

Duration

Tahmini maaşın kazanılması için geçmesi gereken süre (ISO 8601 tarih biçiminde) Örneğin, tahmini maaş bir yıl içinde kazanılıyorsa duration için P1Y kullanın.

estimatedSalary.name

Text

Değer türü. Taban maaşı belirtmeniz şarttır. Diğer tazmin türlerinin belirtilmesi isteğe bağlıdır. Örneğin "Taban", "İkramiye", "Komisyon".

hiringOrganization

Organization

Bu meslekte pozisyon sunan kuruluş. @context değerini "https://schema.org/" olarak ayarlayın. hiringOrganization, şirketin adı olmalıdır (örneğin, "Starbucks, Inc") ve işe alımın yapıldığı belirli bir konumun adresi olmamalıdır (örneğin, “Bağdat Caddesi'ndeki Starbucks”). Örneğin:

"hiringOrganization": {
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Organization",
 "name": "Google LLC"
}

name

Text

İşin unvanı. Bu özellikte yapılandırılmamış metin kullanılabilir. Örneğin, "Yazılım Mühendisi".

En iyi uygulamalar:

 • Bu özellikte yalnızca işin unvanı yer almalıdır.
 • name özelliğinde iş kodları, adresler, tarihler, maaşlar veya şirket adları eklemeyin.

  Önerilmeyen: BT işi için hemen başvurun -FRANSIZCA bilen Bükreş'te ikamet eden

  Önerilen: Fransızca bilen Pazar Uzmanı

 • Kısa, okunabilir başlıklar belirtin.
 • ! ve * gibi özel karakterleri aşırı kullanmayın. Özel karakterleri gereksiz yere kullanmak, işaretlemenizin Spam İçerikli Yapılandırılmış İşaretleme olarak değerlendirilmesine neden olabilir. Sayılar ve "/" ile "-" gibi karakterler kabul edilebilir.

  Önerilmeyen: *** ANTREPO İÇİN HEMEN İŞE ALIM!! OTOBÜS GÜZERGAHINDA!! ***

  Önerilen: Mal Kabul ve Sevkiyat Antrepo Sorumlusu

occupationLocation

City, State veya Country dizisi

Bu iş açıklamasının geçerli olduğu yer. Tek bir konum için belirtiyorsanız konumu Name alanında şehir, bölge veya ülke düzeyinde tanımlayın.

Ayrıntılı örnek (önerilen)

"occupationLocation": {
 "@type": "City", // Maximum level of granularity (recommended)
 "name": "Mountain View, CA, US" // City, State, and Country inputted on same property
}

Daha az ayrıntılı örnekler

Aşağıda, daha az ayrıntı düzeyine sahip kabul edilebilecek iki örnek verilmiştir:

"occupationLocation": {
 "@type": "State",
 "name": "CA, US"
}
"occupationLocation": {
 "@type": "Country",
 "name": "US"
}

En iyi uygulamalar:

 • Konum, şehirden daha spesifik olmamalıdır.
 • Ülkeniz bir bölge belirtmiyorsa State alanı bölge adlarını kabul eder.
 • occupationLocation değeri, maaş tahmin listesinin oluşturulduğu yeri değil, kişinin çalışacağı yeri temsil eder.
 • Tek bir Occupation türü için birden fazla yer varsa bu yerleri aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi occupationLocation dizisinde belirtin:
  "occupationLocation": [
   {
    "@type": "City",
    "name": "Portland, Oregon, US" // Salary specified for multiple locations
   }, {
    "@type": "City",
    "name": "Seattle, Washington, US"
    }
  ]
 • Maaş aralıkları, eğitim şartları ve iş için aranan nitelikler gibi veriler yere göre sık sık değişir. Bunu temsil etmek için birden fazla sayfayı, her biri kendi Occupation tanımı ve farklı bir occupationLocation içerecek şekilde tanımlayın.
Önerilen özellikler
description

Text

İşle ilgili açıklama.

description; iş sorumlulukları, nitelikler, beceriler, çalışma saatleri, eğitim gereksinimleri ve deneyim gereksinimleri de dahil olmak üzere işin tam bir temsili olmalıdır.

Ek kurallar:

 • description yalnızca üst düzeydeki sayfada değil, kullanıcının yönlendirilebileceği tüm özellik sayfalarında yer almalıdır.
 • description, mesleği benzersiz bir şekilde tanımlamalı ve tam olarak neleri kapsadığını açıklamalıdır.

  Önerilmeyen: “Staj: Staj, beyaz yakalı ve profesyonel kariyerler için bir iş eğitimidir."

  Önerilen: “Veri Analisti Stajyeri: Veri analistiyle çalışan bir stajyer. Veri analisti, veriye dayalı kararlar verilmesine yardımcı olmak için verilerden analizler çıkarır."

 • description, name ile aynı olamaz.
 • İşe alım yapan kuruluşa description bölümünde yer vermeyin. Bunun yerine, hiringOrganization kullanın.
estimatedSalary.currency

Text

Değer için ISO 4217 3 harfli para birimi kodu. Örneğin, "USD" veya "CAD".

estimatedSalary.median

Number

Ortanca (veya "orta") değer. Örneğin, bu meslekteki maaşların yarısı bu değerde veya bu değerin altındadır.

estimatedSalary.percentile10

Number

Onda birlik yüzdelik değer. Örneğin, bu meslekteki maaşların %10'u bu değerde veya bu değerin altındadır.

estimatedSalary.percentile25

Number

Yirmi beşte birlik yüzdelik değer. Örneğin, bu meslekteki maaşların %25'i bu değerde veya bu değerin altındadır.

estimatedSalary.percentile75

Number

Yetmiş beşte birlik yüzdelik değer. Örneğin, bu meslekteki maaşların %75'i bu değerde veya bu değerin altındadır.

estimatedSalary.percentile90

Number

Doksanda birlik yüzdelik değer. Örneğin, bu meslekteki maaşların %90'ı bu değerde veya bu değerin altındadır.

industry

Text

İş pozisyonuyla ilişkili sektör.

jobBenefits

Text

İşle ilişkili avantajların açıklaması.

mainEntityOfPage

WebPage

Sayfada açıklanan ana şey.

mainEntityOfPage.lastReviewed

Date

ISO 8601 biçiminde belirtilen, tahmini maaş bilgilerinin oluşturulduğu tarih. Örneğin:

"mainEntityOfPage": {
 "@type": "WebPage",
 "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
}
sampleSize

Number

Toplu maaş verilerine katkıda bulunan veri noktalarının sayısı. Örneğin:

"sampleSize": 42
yearsExperienceMax

Number

Bu meslek için kabul edilebilir maksimum deneyim süresi. Örneğin, aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi kıdemsiz bir pozisyon için maksimum 5 yıllık bir deneyim süresi belirtilebilir:

"yearsExperienceMax": 5
yearsExperienceMin

Number

Bu meslek için gereken minimum deneyim süresi. Örneğin, aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi kıdemli bir pozisyon en az 10 yıl deneyim gerektirebilir.

"yearsExperienceMin": 10

Sorun giderme

Yapılandırılmış verileri uygulamada veya hata ayıklamada sorun yaşıyorsanız size yardımcı olabilecek bazı kaynaklar aşağıda verilmiştir.

 • İçerik yönetim sistemi (İYS) kullanıyorsanız veya sitenizle başka biri ilgileniyorsa bu kişiden size yardım etmesini isteyin. Sorunla ilgili ayrıntılı bilgiler içeren Search Console mesajlarını bu kişiye yönlendirdiğinizden emin olun.
 • Google, yapılandırılmış veriler kullanan özelliklerin arama sonuçlarında görüneceğini garanti etmez. Google'ın içeriğinizi zengin sonuç içinde göstermemesinin yaygın nedenlerini içeren liste için Genel Yapılandırılmış Veri Yönergeleri'ni inceleyin.
 • Yapılandırılmış verilerinizde bir hata olabilir. Yapılandırılmış veri hatalarının listesini kontrol edin.
 • Sayfanıza yönelik bir yapılandırılmış veri manuel işlemi varsa sayfadaki yapılandırılmış veriler dikkate alınmaz (sayfa Google Arama sonuçlarında görünmeye devam edebilir). Yapılandırılmış veri sorunlarını düzeltmek için Manuel İşlemler raporunu kullanın.
 • İçeriğinizin kurallara uygun olup olmadığını belirlemek için yönergeleri tekrar inceleyin. Sorun, spam içeriği veya spam içerikli işaretleme kullanımından kaynaklanıyor olabilir. Bununla birlikte, sorunun söz diziminden kaynaklanmadığı durumlarda Zengin Sonuçlar Testi bu sorunları tanımlayamaz.
 • Eksik zengin sonuçlar / toplam zengin sonuç sayısında düşüş sorununu giderin.
 • Yeniden tarama ve yeniden dizine ekleme için zaman tanıyın. Google’ın yayınlandıktan sonra bir sayfayı bulmasının ve taramasının birkaç gün sürebileceğini unutmayın. Tarama ve dizine ekleme hakkında genel sorular için Google Arama tarama ve dizine ekleme için SSS bölümüne bakın.
 • Sorunuzu Google Arama Merkezi forumunda sorun.