Uporządkowane dane listy szkoleń (Course)

Ilustracja pokazująca, jak lista szkoleń może wyglądać w wyszukiwarce Google. Wyświetla 3 różne szkolenia z tej samej witryny w formacie listy, które użytkownicy mogą przeglądać i wybierać

Dodaj do swoich list szkoleń uporządkowane dane, aby przyszli uczestnicy zajęć mogli je znajdować w wyszukiwarce Google. Możesz podać szczegóły kursów, np. nazwę, organizatora i krótki opis.

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowe instrukcje dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Dodaj wymagane właściwości. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi i napraw błędy krytyczne. Rozważ też usunięcie niekrytycznych problemów, które mogą zostać zgłoszone w narzędziu – to może poprawić jakość uporządkowanych danych (ale nie jest to konieczne, aby witryna kwalifikowała się do wyników z elementami rozszerzonymi).
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Przykłady

Strona z informacjami na temat pojedynczego kursu

Oto przykład strony ze szczegółami pojedynczego kursu. Ta strona musi być powiązana ze stroną podsumowania zawierającą znaczniki ItemList.


<html>
 <head>
  <title>Introduction to Computer Science and Programming</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Course",
   "name": "Introduction to Computer Science and Programming",
   "description": "Introductory CS course laying out the basics.",
   "provider": {
    "@type": "Organization",
    "name": "University of Technology - Eureka",
    "sameAs": "https://www.example.com"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Pojedyncza strona uniwersalna

Oto przykład pojedynczej strony uniwersalnej. Taka konfiguracja strony obejmuje znaczniki listy oraz szczegóły poszczególnych szkoleń na tej samej stronie.


<html>
 <head>
  <title>Computer Science Courses</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "ItemList",
   "itemListElement": [
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": 1,
     "item": {
      "@type": "Course",
      "url":"https://www.example.com/courses#intro-to-cs",
      "name": "Introduction to Computer Science and Programming",
      "description": "This is an introductory CS course laying out the basics.",
      "provider": {
       "@type": "Organization",
       "name": "University of Technology - Example",
       "sameAs": "https://www.example.com"
      }
     }
    },
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": 2,
     "item": {
      "@type": "Course",
      "url":"https://www.example.com/courses#intermediate-cs",
      "name": "Intermediate Computer Science and Programming",
      "description": "This is a CS course that builds on the basics learned in the Introduction course.",
      "provider": {
       "@type": "Organization",
       "name": "University of Technology - Example",
       "sameAs": "https://www.example.com"
      }
     }
    },
    {
     "@type": "ListItem",
     "position": 3,
     "item": {
      "@type": "Course",
      "url":"https://www.example.com/courses#advanced-cs",
      "name": "Advanced Computer Science and Programming",
      "description": "This CS course covers advanced programming principles.",
      "provider": {
       "@type": "Organization",
       "name": "University of Technology - Eureka",
       "sameAs": "https://www.example.com"
      }
     }
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Wytyczne

Aby Twoje materiały pojawiały się na liście szkoleń, zastosuj się do tych wskazówek.

Wskazówki dotyczące treści

 • Znaczników Course używaj tylko do materiałów edukacyjnych, które są zgodne z tą definicją kursu: pojedynczy program zajęć (lub ich seria) obejmujący wykłady, lekcje lub moduły dotyczące określonego tematu lub określonej dziedziny.
 • Kurs musi przynosić konkretny zysk edukacyjny w postaci nabycia wiedzy lub umiejętności z określonej dziedziny. Musi też być prowadzony przez co najmniej 1 instruktora na grupę uczestników.
 • Ogólne prezentacje popularyzujące wiedzę w rodzaju „Dnia astronomii” nie należą do szkoleń. Pojedynczy 2-minutowy film „Jak zrobić kanapkę” też nie jest szkoleniem.

Wskazówki techniczne

Musisz oznaczyć co najmniej 3 kursy. Kursy można prezentować na osobnych stronach z informacjami lub na stronie uniwersalnej.

Znaczniki karuzeli musisz dodać do strony podsumowania lub strony uniwersalnej.

Każdy kurs musi mieć prawidłowe właściwości nameprovider. Niedopuszczalne w nazwach są:

 • wyrażenia promocyjne, np. „Najlepsza szkoła na świecie”;
 • ceny, np. „Nauka gry na ukulele – tylko 120 zł!”;
 • inne wyrażenie zamiast nazwy szkolenia, np. „Dzięki temu szkoleniu szybko zarobisz!”;
 • rabaty i promocje, np. „Specjaliści z różnych dziedzin dzielą się swoimi tajemnicami – 25% taniej!”.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w nich stosować właściwości wymagane. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje o treściach dla wygody użytkowników.

Course

Aby oznaczyć co najmniej 3 kursy, użyj tych właściwości. Kursy można prezentować na osobnych stronach z informacjami lub na stronie uniwersalnej.

Pełną definicję znaczników Course znajdziesz na schema.org/Course. Właściwości obsługiwane przez Google:

Właściwości wymagane
description

Text

Opis szkolenia. Wyświetlane jest maksymalnie 60 znaków.

name

Text

Nazwa szkolenia.

Właściwości zalecane
provider

Organization

Organizacja, która publikuje źródłowe materiały szkoleniowe, np. Uniwersytet Jagielloński.

ItemList

Oprócz właściwości Course dodaj też te właściwości, aby określić listę. Możesz dodać te właściwości do strony podsumowania lub strony uniwersalnej.

Pełną definicję znaczników ItemList znajdziesz na schema.org/ItemList.

Właściwości wymagane
itemListElement

ListItem

Adnotacja o pojedynczej stronie elementu.

ListItem.position

Integer

Pozycja porządkowa strony elementu na liście,

ListItem.url

URL

Kanoniczny URL strony elementu. Każdy element musi mieć niepowtarzalny URL.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: