Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Nội dung cóp nhặt

Một số chủ sở hữu trang web dùng những nội dung được lấy ("cóp nhặt") từ các trang khác có uy tín hơn vì cho rằng việc tăng số trang trên trang web của họ là một chiến lược hữu ích về lâu dài, bất kể mức độ phù hợp hay khác biệt của những nội dung như vậy. Nội dung cóp nhặt hoàn toàn (kể cả từ các nguồn chất lượng cao) có thể không cung cấp thêm bất cứ giá trị gì cho người dùng khi trang web của bạn không cung cấp dịch vụ hay nội dung hữu ích nào khác. Trong một số trường hợp, những nội dung như vậy còn có thể cấu thành hành vi vi phạm bản quyền. Bạn nên dành thời gian tạo nội dung nguyên gốc dành riêng cho trang web của mình. Điều này sẽ thu hút khách truy cập của bạn tiếp tục quay lại và giúp người dùng tìm kiếm trên Google nhận được kết quả hữu ích hơn.

Một số ví dụ về việc cóp nhặt nội dung:

  • Các trang web sao chép và xuất bản lại nội dung từ trang web khác mà không cung cấp thêm nội dung nguyên gốc hay giá trị nào
  • Các trang web sao chép nội dung từ trang web khác, sửa đổi một chút (ví dụ: bằng cách thay thế từ đồng nghĩa hoặc sử dụng các kỹ thuật tự động) rồi đăng lại nội dung đó
  • Các trang web giữ nguyên nội dung lấy từ trang web khác mà không có cách riêng để sắp xếp nội dung hoặc không mang lại lợi ích cho người dùng
  • Các trang web chuyên nhúng nội dung (chẳng hạn như video, hình ảnh hoặc nội dung đa phương tiện khác) từ trang web khác mà không cung cấp thêm giá trị đáng kể nào cho người dùng