Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Báo cáo mánh khoé tăng thứ hạng, đường liên kết được trả tiền hoặc phần mềm độc hại

Nếu tìm thấy thông tin trong kết quả tìm kiếm của Google mà bạn cho là mánh khoé tăng thứ hạng, đường liên kết được trả tiền, phần mềm độc hại hoặc các vấn đề khác có thể vi phạm chính sách về nội dung vi phạm, hãy nhấp vào đường liên kết thích hợp bên dưới để báo cáo vấn đề đó. Tuy Google không sử dụng báo cáo này để trực tiếp xử lý lỗi vi phạm, nhưng những báo cáo này vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp chúng tôi hiểu được cách cải thiện hệ thống phát hiện mánh khoé tăng thứ hạng nhằm bảo vệ kết quả tìm kiếm.

Nội dung vi phạm

Nội dung vi phạm là nội dung tìm cách để có được vị trí tốt hơn trong kết quả tìm kiếm của Google bằng các mánh khóe như văn bản ẩn, trang ngõ, kỹ thuật che giấu hoặc lệnh chuyển hướng lén lút. Những mánh khoé này cố gắng gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng của kết quả tìm kiếm và làm suy giảm chất lượng trải nghiệm tìm kiếm của mọi người.

Báo cáo nội dung vi phạm (cần có Tài khoản Google)

Việc mua hay bán những đường liên kết đã đáp ứng PageRank có thể làm giảm chất lượng của kết quả tìm kiếm. Việc tham gia vào các mưu đồ liên kết là hành vi vi phạm chính sách về mánh khoé tăng thứ hạng và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến thứ hạng của trang web trong kết quả tìm kiếm.

Báo cáo đường liên kết được trả tiền (cần có Tài khoản Google)

Phần mềm độc hại

Nếu bạn cho rằng một trang web bị nhiễm phần mềm độc hại hay đang phân phối phần mềm độc hại hoặc phần mềm không mong muốn, hãy thông báo cho chúng tôi.

Báo cáo phần mềm độc hại

Hành vi lừa đảo

Nếu bạn cho rằng mình bắt gặp một trang được thiết kế để trông giống một trang khác nhằm mục đích đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng, vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để báo cáo trang đó cho nhóm Duyệt web An toàn của Google.

Báo cáo hành vi lừa đảo