Giúp người dùng điền vào biểu mẫu địa chỉ nhanh chóng và dễ dàng với tính năng Tự động hoàn thành địa điểm. Hướng dẫn này giải thích vì sao việc nâng cấp trải nghiệm người dùng này có thể giúp giảm số lượng giỏ hàng bị bỏ dở và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi, cũng như cải thiện độ chính xác của thông tin vận chuyển và giao hàng.

Tài liệu

Tài liệu
Tích hợp tính năng Tự động hoàn thành địa điểm vào trang web của bạn với Thư viện địa điểm, Maps JavaScript API.
Tài liệu
Tích hợp tính năng Tự động hoàn thành địa điểm vào ứng dụng Android bằng SDK Địa điểm dành cho Android.
Tài liệu
Tích hợp tính năng Tự động hoàn thành địa điểm vào ứng dụng iOS của bạn với SDK Địa điểm dành cho iOS.
Tài liệu
Gọi dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm thông qua các yêu cầu HTTP.