API môi trường

Bộ API môi trường của Google bao gồm:

  • Solar API: Yêu cầu thông tin về tiềm năng về năng lượng mặt trời cho hàng trăm triệu toà nhà trên khắp thế giới.
  • Air Quality API (API Chất lượng không khí): Yêu cầu dữ liệu về chất lượng không khí, bao gồm hơn 70 chỉ số AQ, các chất gây ô nhiễm và đề xuất về sức khoẻ cho một vị trí cụ thể.
  • Pollen API: Yêu cầu thông tin về phấn hoa (bao gồm cả loại, cây cối và chỉ số) cho một vị trí cụ thể.