ภาพรวมข้อมูลอ้างอิง

ส่วนนี้ให้เอกสารอ้างอิงสำหรับ API ที่ประกอบขึ้นเป็น Google Maps Platform Last Mile Solution

API ของ Fleet Engine

gRPC

พัก

การบันทึก

SDK ของไดรเวอร์

Android

iOS

Android

iOS

ไลบรารีการแชร์เส้นทางการท่องเว็บ JavaScript

เอกสารประกอบเกี่ยวกับไลบรารีการแชร์เส้นทางของ JavaScript เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบเกี่ยวกับ JavaScript API ของ Google Maps