ประเภทที่รองรับ

ตาราง ก แสดงประเภทที่ใช้ในกรณีต่อไปนี้

  • เป็นส่วนหนึ่งของการตอบกลับจากรายละเอียดสถานที่ (ใหม่), การค้นหาใกล้เคียง (ใหม่) และการค้นหาข้อความ (ใหม่) คำขอต้องระบุช่อง places.types, places.primaryType หรือ places.primaryTypeDisplayName อย่างน้อย 1 ช่องในมาสก์ของช่อง จากนั้นระบบจะใช้ค่าในตาราง A เพื่อเติมข้อมูลในช่องเหล่านั้น
  • เป็นส่วนหนึ่งของคำขอการค้นหาใกล้เคียง (ใหม่) ที่ใช้เป็นค่าของพารามิเตอร์ includedTypes, excludedTypes, includedPrimaryTypes และ excludedPrimaryTypes จากนั้นระบบจะใช้ค่าในตาราง B เพื่อเติมข้อมูลในช่องเหล่านั้น
  • เป็นส่วนหนึ่งของคำขอการค้นหาข้อความ (ใหม่) ซึ่งใช้เป็นค่าของพารามิเตอร์ includedType
  • เป็นส่วนหนึ่งของคำขอเติมสถานที่อัตโนมัติ (ใหม่) ให้ใช้เป็นค่าของพารามิเตอร์ includedPrimaryTypes
  • เป็นส่วนหนึ่งของการตอบกลับจากการเติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่)

ตาราง B แสดงค่าประเภทสถานที่เพิ่มเติมซึ่งอาจแสดงขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดสถานที่ (ใหม่) การค้นหาใกล้เคียง (ใหม่) การค้นหาข้อความ (ใหม่) และคำตอบที่เติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่) คำขอต้องระบุช่อง places.types, places.primaryType หรือ places.primaryTypeDisplayName อย่างน้อย 1 ช่องในมาสก์ของช่อง ค่าจากตาราง B ต้องไม่นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของคำขอ ยกเว้นเป็นค่าของพารามิเตอร์ includedPrimaryTypes สำหรับคำขอการเติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่)

ตาราง A

ยานยนต์
car_dealer
car_rental
car_repair
car_wash
electric_vehicle_charging_station
gas_station
parking
rest_stop
ธุรกิจ
farm
วัฒนธรรม
art_gallery
museum
performing_arts_theater
การศึกษา
library
preschool
primary_school
school
secondary_school
university
สถานบันเทิงและสันทนาการ
amusement_center
amusement_park
aquarium
banquet_hall
bowling_alley
casino
community_center
convention_center
cultural_center
dog_park
event_venue
hiking_area
historical_landmark
marina
movie_rental
movie_theater
national_park
night_club
park
tourist_attraction
visitor_center
wedding_venue
zoo
การเงิน
accounting
atm
bank
อาหารและเครื่องดื่ม
american_restaurant
bakery
bar
barbecue_restaurant
brazilian_restaurant
breakfast_restaurant
brunch_restaurant
cafe
chinese_restaurant
coffee_shop
fast_food_restaurant
french_restaurant
greek_restaurant
hamburger_restaurant
ice_cream_shop
indian_restaurant
indonesian_restaurant
italian_restaurant
japanese_restaurant
korean_restaurant
lebanese_restaurant
meal_delivery
meal_takeaway
mediterranean_restaurant
mexican_restaurant
middle_eastern_restaurant
pizza_restaurant
ramen_restaurant
restaurant
sandwich_shop
seafood_restaurant
spanish_restaurant
steak_house
sushi_restaurant
thai_restaurant
turkish_restaurant
vegan_restaurant
vegetarian_restaurant
vietnamese_restaurant
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์
administrative_area_level_1
administrative_area_level_2
country
locality
postal_code
school_district
รัฐบาล
city_hall
courthouse
embassy
fire_station
local_government_office
police
post_office
สุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์
dental_clinic
dentist
doctor
drugstore
hospital
medical_lab
pharmacy
physiotherapist
spa
ที่พัก
bed_and_breakfast
campground
camping_cabin
cottage
extended_stay_hotel
farmstay
guest_house
hostel
hotel
lodging
motel
private_guest_room
resort_hotel
rv_park
สถานที่สักการะ
church
hindu_temple
mosque
synagogue
บริการ
barber_shop
beauty_salon
cemetery
child_care_agency
consultant
courier_service
electrician
florist
funeral_home
hair_care
hair_salon
insurance_agency
laundry
lawyer
locksmith
moving_company
painter
plumber
real_estate_agency
roofing_contractor
storage
tailor
telecommunications_service_provider
travel_agency
veterinary_care
Shopping
auto_parts_store
bicycle_store
book_store
cell_phone_store
clothing_store
convenience_store
department_store
discount_store
electronics_store
furniture_store
gift_shop
grocery_store
hardware_store
home_goods_store
home_improvement_store
jewelry_store
liquor_store
market
pet_store
shoe_store
shopping_mall
sporting_goods_store
store
supermarket
wholesaler
กีฬา
athletic_field
fitness_center
golf_course
gym
playground
ski_resort
sports_club
sports_complex
stadium
swimming_pool
การคมนาคมขนส่ง
airport
bus_station
bus_stop
ferry_terminal
heliport
light_rail_station
park_and_ride
subway_station
taxi_stand
train_station
transit_depot
transit_station
truck_stop

ตาราง B

ค่าประเภทสถานที่ในตาราง B อาจแสดงผลเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบในการเติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่) includedPrimaryTypes รองรับประเภทเหล่านี้สำหรับคำขอการเติมข้อความอัตโนมัติ (ใหม่) ด้วย

ค่าประเภทสถานที่เพิ่มเติม
administrative_area_level_3
administrative_area_level_4
administrative_area_level_5
administrative_area_level_6
administrative_area_level_7
archipelago
colloquial_area
continent
establishment
floor
food
general_contractor
geocode
health
intersection
landmark
natural_feature
neighborhood
place_of_worship
plus_code
point_of_interest
political
post_box
postal_code_prefix
postal_code_suffix
postal_town
premise
room
route
street_address
street_number
sublocality
sublocality_level_1
sublocality_level_2
sublocality_level_3
sublocality_level_4
sublocality_level_5
subpremise
town_square