iOS İçin Yerler SDK'sı Politikaları

Bu dokümanda, API'nin parçası olan Yer Otomatik Tamamlama hizmeti de dahil olmak üzere iOS için Yerler SDK'sı ile geliştirilen tüm uygulamalara özel şartlar listelenmiştir. Google Haritalar geliştiricileri için daha genel bilgileri Google Haritalar Platformu Hizmet Şartları'nda bulabilirsiniz.

Kullanım şartları ve gizlilik politikası sağlanması

iOS için bir Yerler SDK'sı geliştirirseniz, uygulamanızla Google Hizmet Şartları'nı ve bir Gizlilik Politikası'nı Google ile sözleşmenizde belirtilen yönergelere uygun hale getirmeniz gerekir:

 • Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası herkese açık olmalıdır.
 • Uygulamanızın Kullanım Şartları'nda, uygulamanızı kullandığınızda kullanıcıların Google Hizmet Şartları'na tabi olduğunu açıkça belirtmeniz gerekir.
 • Gizlilik Politikanızda, Google Haritalar API'lerini kullandığınızı kullanıcılara bildirmeniz ve Google Gizlilik Politikası'na referans vermeniz gerekir.

Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası'nı kullanıma sunmanız önerilen yer, uygulamanızın platformuna bağlıdır.

Mobil uygulamalar

Mobil uygulama geliştiriyorsanız uygulamanızın uygulama sayfasındaki indirme sayfasında, ilgili uygulama mağazasındaki ve uygulama ayarları menüsündeki Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası'nın bir bağlantısını sağlamanız önerilir.

Web uygulamaları

Bir web uygulaması geliştiriyorsanız web sitenizin altbilgisinde Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası'na bir bağlantı sağlamanız önerilir.

İçerikleri önceden getirme, önbelleğe alma veya depolama

iOS için Places SDK'yı kullanan uygulamalar, Google ile aranızdaki sözleşmenin şartlarına tabidir. Sözleşmenizin şartlarına tabi olmak kaydıyla, şartlarda belirtilen sınırlı koşullar dışında hiçbir İçeriği önceden getirmemeli, dizine eklememeli, depolamamalı veya önbelleğe almamalısınız.

iOS sonuçları için Yerler SDK'sını görüntüleme

iOS sonuçları için Yerler SDK'sını bir Google Haritası üzerinde veya harita olmadan görüntüleyebilirsiniz. iOS sonuçları için Yerler SDK'sını bir haritada görüntülemek istiyorsanız bu sonuçlar bir Google Haritası'nda görüntülenmelidir. Google verileri dışındaki bir haritada iOS verileri için Yerler SDK'sının kullanılması yasaktır.

Uygulamanız bir Google Haritasında veri gösteriyorsa söz konusu Google logosu eklenir ve değiştirilemez. Google verilerini bir Google Haritası ile aynı ekranda görüntüleyen uygulamaların Google'a daha fazla ilişkilendirme sağlaması gerekmez.

Uygulamanız bir Google Haritası göstermeyen bir sayfada veya görünümde veri gösteriyorsa bu verileri içeren bir Google logosu göstermelisiniz. Örneğin, uygulamanız bir sekmede Google verilerini, diğerinde ise bu verileri içeren bir Google Haritası görüntülerse ilk sekmede Google logosu gösterilmelidir. Uygulamanız, otomatik doldurma içeren veya içermeyen arama alanlarını kullanıyorsa logonun satır içinde gösterilmesi gerekir.

Google logosu, haritanın sol alt köşesine, atıf bilgileri ise sağ alt köşeye yerleştirilmelidir. Her ikisi de haritanın bir bütünüyle gösterildiği halde, haritanın altında veya uygulama içinde başka bir yerde değil, tam olarak gösterilmelidir. Aşağıdaki harita örneği, haritanın sol alt kısmındaki Google logosunu ve sağ alttaki ilişkilendirmeyi gösterir.

Aşağıdaki zip dosyası masaüstü, Android ve iOS uygulamaları için doğru boyutlarda Google logosu içermektedir. Bu logoları hiçbir şekilde yeniden boyutlandıramaz veya değiştiremezsiniz.

İndir: google_logo.zip

İlişkilendirmeyi değiştirmeyin. İlişkilendirme bilgilerini kaldırmayın, kapatmayın veya kırpmayın. Google logolarını satır içinde kullanamazsınız (örneğin, "Bu haritalar [Google_logo] kaynaklıdır].

İlişkilendirmeyi kapalı tutun. Doğrudan yerleştirilmiş görseller dışındaki Google görüntülerinin ekran görüntülerini kullanıyorsanız standart atıfları resimde göründüğü gibi ekleyin. Gerekirse atıf metninin stilini ve yerleşimini özelleştirebilirsiniz. Ancak metin, içeriğin yakınında olmalı ve ortalama izleyici veya okuyucu açısından okunaklı olmalıdır. İlişkilendirmeyi, kitabınızın sonuna, dosyalarınızın veya programınızın jeneriklerine ya da web sitenizin alt bilgisine gibi içerikten dışarı taşıyamazsınız.

Üçüncü taraf veri sağlayıcılarını dahil edin. Haritalama ürünlerimizdeki bazı veri ve resimler Google dışındaki sağlayıcılardan gelmektedir. Bu tür görüntüler kullanıyorsanız ilişkilendirmenizin metninde "Google" adı ve ilgili veri sağlayıcıları "Harita verileri: Google, Maxar Technologies" gibi olmalıdır. Görüntülerle alıntılanan üçüncü taraf veri sağlayıcıları olduğunda, yalnızca "Google" dahil veya Google logosu uygun ilişkilendirme değildir.

İlişkilendirme ekranının pratik olmadığı bir cihazda Google Haritalar Platformu'nu kullanıyorsanız kullanım alanınıza uygun lisansları görüşmek için lütfen Google satış ekibiyle iletişime geçin.

Diğer ilişkilendirme gereksinimleri

Üçüncü taraf sağlayıcılara yapılan ilişkilendirmeler, kullanıcıya sağlandığı biçimde göstermeniz gereken içerik ve bağlantıları içerir. Google, uygulamanızda bu bilgilerin yer ayrıntılarının altında gösterilmesini önerir.

API tarafından döndürülen üçüncü taraf ilişkilendirmelerinde Google ilişkilendirmesi içermez. Bu ilişkilendirmeyi Google logosunu ve ilişkilendirmelerini görüntüleme bölümünde açıklandığı gibi kendiniz eklemeniz gerekir.

Tek bir yer veya bir yer grubu için üçüncü taraf ilişkilendirmelerini almak üzere aşağıdaki talimatları uygulayın.

İlişkilendirmeleri tek bir yer için alma

Bir yeri kimliğine göre alarak yer aldığınızda, bu yerle ilgili atıfları GMSPlace üzerindeki attributions özelliğinden alabilirsiniz.

attributions, bir NSAttributedString nesnesi olarak sağlanır.

Bir yer grubu için ilişkilendirme alma

Uygulamanız, cihazın mevcut yerini isteyerek elde edilen bilgileri gösteriyorsa söz konusu uygulama, görüntülenen yer ayrıntıları için üçüncü taraf atıflarını göstermelidir. İstekte alınan tüm yerlerin ilişkilendirmelerini GMSPlaceLikelihoodList üzerindeki attributions mülkünden alabilirsiniz.

attributions, yukarıda açıklandığı gibi, tek bir yerden attributions ile aynı şekilde erişip görüntüleyebileceğiniz bir NSAttributedString nesnesi olarak sağlanır.

Bir fotoğrafla ilgili ilişkilendirmeleri görüntüleme

Uygulamanızda fotoğraflar gösteriliyorsa her bir fotoğraf için atıfları belirtmeniz gerekir. Bir fotoğrafla ilgili ilişkilendirmeleri almak için GMSPlacePhotoMetadata.attributions numaralı telefonu arayın. Bu özellik bir NSAttributedString veya görüntülenecek ilişkilendirme yoksa nil olur.

Swift

GMSPlacesClient.sharedClient().lookUpPhotosForPlaceID(placeID) { (photos, error) -> Void in
 if let error = error {
  // TODO: handle the error.
  print("Error: \(error.description)")
 } else {
  // Get attribution for the first photo in the list.
  if let photo = photos?.results.first {
   let attributions = photo.attributions
  }
 }
}
  

Objective-C

[[GMSPlacesClient sharedClient]
  lookUpPhotosForPlaceID:placeID
         callback:^(GMSPlacePhotoMetadataList *_Nullable photos,
               NSError *_Nullable error) {
          if (error) {
           // TODO: handle the error.
           NSLog(@"Error: %@", [error description]);
          } else {
           // Get attribution for the first photo in the list.
           if (photos.results.count > 0) {
            GMSPlacePhotoMetadata *photo = photos.results.firstObject;
            NSAttributedString *attributions = photo.attributions;
           }
          }
         }];
  

Üçüncü taraf ilişkilendirmelerini görüntüleme

Üçüncü taraf sağlayıcılara yapılan ilişkilendirmeler, korumanız ve kullanıcıya göstermeniz gereken içerik ve bağlantılar içeren NSAttributedString nesneleri olarak sağlanır.

İlişkilendirmelerdeki bağlantıların kullanılması gerektiği için ilişkilendirmeleri göstermenin önerilen yöntemi UITextView'dir. Bağlantıların çalıştığından emin olmak için UITextView üzerinde bir yetki verilmiş kullanıcı belirleyin ve YES için UITextViewDelegate özelliğinizin shouldInteractWithURL yöntemini ayarlayın.

Swift

...
 self.attributionTextView.delegate = self
...

// MARK: - UITextViewDelegate

func textView(textView: UITextView, shouldInteractWithURL URL: NSURL,
 inRange characterRange: NSRange) -> Bool {
 // Make links clickable.
 return true
}
  

Objective-C

...
 self.attributionTextView.delegate = self;
...

#pragma mark - UITextViewDelegate

- (BOOL)textView:(UITextView *)textView
  shouldInteractWithURL:(NSURL *)url
         inRange:(NSRange)characterRange {
 // Make links clickable.
 return YES;
}
  

Üçüncü taraf ilişkilendirme örneği

Üçüncü taraf ilişkilendirme, genellikle bağlantı içeren metinden oluşur. Örneğin:

Örnek Şirket Tarafından Listelemeler

Yukarıdaki örnekte Örnek Şirket metin aralığı NSLink özelliği kapsamındadır.

Bir yeri benzersiz olarak tanımlamak için kullanılan yer kimliğinin, önbelleğe alma kısıtlamasından muaf olduğunu unutmayın. Bu nedenle, yer kimliği değerlerini süresiz olarak depolayabilirsiniz. Yer kimliği, iOS yanıtları için Yerler SDK'sındaki place_id alanında döndürülür.

Google ilişkilendirmesi için stil kuralları

Aşağıda, indirilebilir Google logosunu kullanamıyorsanız CSS ve HTML'de Google ilişkilendirmesi için stil yönergeleri bulabilirsiniz.

Boş alan

Tam logonun etrafındaki boş alan, Google'ın yüksekliğine eşit veya bundan daha yüksek olmalıdır.

İlişkilendirme metni ile Google logosu arasındaki boşluk, "G" genişliğinin yarısı kadar olmalıdır.

Okunabilirlik

Yazar tarafından her zaman net, okunabilir ve belirli bir arka plan üzerinde doğru renk varyasyonunda yer almalıdır. Seçtiğiniz logo varyasyonu için her zaman yeterli kontrastı sağladığınızdan emin olun.

Renk

Google Malzeme Grisi 700 metnini %0-40 oranında maksimum siyah tonunun kullanıldığı beyaz veya açık arka plan üzerinde kullanın.

Google
#5F6368
RGB 95 99 104
HSL 213 5 39
HSB 213 9 41

Daha koyu arka planlarda, fotoğraf baskısı veya meşgul olmayan desenler üzerinde, yazar adının verildiği satır ve ilişkilendirme için beyaz metin kullanın.

Google
#FFFFFF
RGB 255 255 255
HSL 0 0 100
HSB 0 0 100

Yazı tipi

Roboto yazı tipini kullanın.

CSS örneği

Aşağıdaki CSS, "Google" metnine uygulandığında uygun beyaz yazı tipi, rengi ve boşluğu beyaz veya açık arka plan üzerinde "Google" metniyle oluşturur.

font-family: Roboto;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 16px;
line-height: 16px;
padding: 16px;
letter-spacing: 0.0575em; /* 0.69px */
color: #5F6368;