การใช้งานและการเรียกเก็บเงินของ Maps Static API

Maps Static API ใช้รูปแบบการกําหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ ระบบจะเรียกเก็บเงินคําขอ Maps Static API ตาม SKU สําหรับแผนที่แบบคงที่ นอกเหนือจากข้อกําหนดในการให้บริการของ Google แล้ว ยังมีขีดจํากัดการใช้งานสําหรับ Maps Static API โดยเฉพาะ จัดการค่าใช้จ่ายและการใช้งานด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ใน Google Cloud Console

วิธีเรียกเก็บเงิน Maps Static API

Maps Static API ใช้รูปแบบการกําหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ SKU และ SDK ของ Google Maps Platform จะเรียกเก็บเงินโดย SKU ระบบจะติดตามการใช้งานสําหรับ SKU แต่ละรายการ และ API หรือ SDK ใดก็ตามอาจมี SKU ของผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 รายการ ค่าใช้จ่ายคํานวณโดย

การใช้ SKU × ราคาต่อการใช้งาน

ใช้เครื่องคํานวณราคาและการใช้งานเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายการใช้งานต่อ API หรือ SDK สําหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่ผ่านการรับรอง เครดิต Google Maps Platform มูลค่า $200 USD ต่อเดือนสําหรับแต่ละบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน โดยระบบจะให้เครดิตนี้1กับ SKU ที่มีคุณสมบัติโดยอัตโนมัติ

ราคาของ Maps Static API

SKU: แผนที่แบบคงที่

คําขอไปยัง Maps Static API

ช่วงมูลค่ารายเดือน
(ราคาต่อแผนที่)
0-100,000 100,001–500,000 คน มากกว่า 500,000
0.002 USD ต่อ
(2.00 USD ต่อ 1,000)
0.0016 USD ต่อ
(1.60 USD ต่อ 1000)
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

ขีดจํากัดการใช้งานอื่นๆ

ถึงแม้ว่าจะไม่มีจํานวนคําขอสูงสุดต่อวัน แต่ขีดจํากัดการใช้งานสําหรับ Maps Static API ยังคงมีอยู่

 • จํานวนคําค้นหาสูงสุดต่อนาที (QPM): 30,000

คําขอการตรวจสอบสิทธิ์

สําหรับลูกค้าที่ใช้รูปแบบการกําหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ การตรวจสอบสิทธิ์คําขอไปยัง Maps Static API จะอิงตามการใช้งาน ดังนี้

 • คําขอสูงสุด 25,000 รายการต่อวันต้องใช้คีย์ API
 • คําขอที่เกิน 25,000 รายการต่อวันต้องใช้คีย์ API และลายเซ็นดิจิทัล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สร้างลายเซ็นดิจิทัล

ขนาดรูปภาพ

รูปภาพแผนที่แบบคงที่สามารถแสดงขนาดใดก็ได้สูงสุด 640 x 640 พิกเซล หากต้องการรูปภาพที่มีขนาดเกิน 640 x 640 พิกเซล (หรือ 640 x 640 พิกเซลที่มีค่าสเกล 2) ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

ข้อจํากัดของข้อกําหนดในการให้บริการ

สําหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานที่อนุญาต โปรดดูส่วนการจํากัดใบอนุญาตในข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

จัดการต้นทุนการใช้งานของคุณ

หากต้องการจัดการค่าใช้จ่ายในการใช้ Google Maps Platform API ให้กําหนดขีดจํากัดโควต้ารายวันสําหรับคําขอทั้งหมดที่ส่งไปยัง API ที่เรียกเก็บเงินได้ ระบบจะรีเซ็ตโควต้ารายวันตอนเที่ยงคืนตามเวลาแปซิฟิก

วิธีดูหรือเปลี่ยนแปลงขีดจํากัดของโควต้าสําหรับ Maps Static API

 1. ใน Cloud Console ให้เปิดหน้าโควต้า Google Maps Platform
 2. คลิกรายการแบบเลื่อนลงของ API และเลือก Maps Static API
 3. หากต้องการดูขีดจํากัดโควต้า ให้เลื่อนลงไปยังการ์ดคําขอที่มีลายเซ็นหรือการ์ดคําขอที่ไม่ได้ลงชื่อ
  ตารางจะแสดงชื่อรายการโควต้าและขีดจํากัด
 4. หากต้องการเปลี่ยนขีดจํากัดโควต้า ให้คลิกไอคอนแก้ไขของขีดจํากัดนั้น
  ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อนจํานวนโควต้ารายวันที่ต้องการที่เรียกเก็บเงินได้ในช่องขีดจํากัดโควต้า (ไม่เกินขีดจํากัดของโควต้า หากมี) โดย Google จะเลือกบันทึก

หากการใช้งาน API ถึงขีดจํากัดโควต้าที่เรียกเก็บเงินได้ในวันหนึ่งๆ แล้ว แอปพลิเคชันจะเข้าถึง API สําหรับช่วงเวลาที่เหลือของวันนั้นไม่ได้


 1. ผู้ใช้ในอินเดียต้องสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินของ Google Cloud Platform ก่อนสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform เพื่อรับเครดิต Maps Platform