การใช้งานและการเรียกเก็บเงินของ Maps Static API

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

Maps Static API ใช้รูปแบบการกําหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ ระบบจะเรียกเก็บเงินสําหรับ Maps API แบบคงที่ตาม SKU สําหรับ Maps แบบคงที่ นอกจากข้อกําหนดในการใช้งานโดยรวมของ Google แล้ว ยังมีขีดจํากัดการใช้งานที่เจาะจงสําหรับ Maps Static API จัดการต้นทุนและการใช้งานด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ใน Google Cloud Console

วิธีเรียกเก็บเงินสําหรับ Maps Static API

Maps Static API ใช้รูปแบบการกําหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ SKU ของ Google Maps Platform และ SDK จะเรียกเก็บเงินโดย SKU จะมีการติดตามการใช้งานสําหรับ SKU แต่ละรายการ และ API หรือ SDK ใดก็ตามอาจมี SKU ของผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 รายการ คํานวณค่าใช้จ่ายโดย

การใช้งาน SKU × ราคาต่อการใช้งาน

ใช้เครื่องคํานวณราคาและการใช้งานเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายการใช้งานต่อ API หรือ SDK สําหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เครดิต Google Maps Platform มูลค่า $200 USD จะพร้อมให้บริการในแต่ละเดือนสําหรับบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินแต่ละบัญชี ระบบใช้เครดิตนี้โดยอัตโนมัติ1 กับ SKU ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์

ราคาสําหรับ Maps Static API

SKU: แผนที่แบบคงที่

คําขอไปยัง Maps Static API

ช่วงความถี่รายเดือน
(ราคาต่อการดาวน์โหลดแผนที่)
0-100,000 100,001-500,000 500,000+
0.002 USD ต่อ
(2.00 USD ต่อ 1,000)
0.0016 USD ต่อ
(1.60 USD ต่อ 1,000)
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามเกี่ยวกับปริมาณ

ขีดจํากัดการใช้งานอื่นๆ

แม้ว่าจะไม่มีการจํากัดจํานวนคําขอสูงสุดต่อวัน แต่ขีดจํากัดการใช้งานต่อไปนี้สําหรับ Maps Static API จะยังคงเดิม

 • จํานวนการค้นหาสูงสุดต่อนาที (QPM): 30,000

คําขอการตรวจสอบสิทธิ์

สําหรับลูกค้าที่ใช้รูปแบบการกําหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ การตรวจสอบสิทธิ์คําขอไปยัง Maps Static API จะอิงตามการใช้งาน ดังนี้

 • คําขอสูงสุด 25,000 รายการต่อวันต้องใช้คีย์ API
 • คําขอที่ส่งคําขอเกิน 25,000 รายการต่อวันต้องใช้คีย์ API และลายเซ็นดิจิทัล

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อสร้างลายเซ็นดิจิทัล

ขนาดรูปภาพ

คุณสามารถแสดงผลรูปภาพแผนที่แบบคงที่ได้ในขนาดไม่เกิน 640 x 640 พิกเซล หากต้องการรูปภาพที่มีขนาดมากกว่า 640 x 640 พิกเซล (หรือ 640 x 640640 x 640 พิกเซลซึ่งมีค่าขนาด 2) ทําตามขั้นตอนเหล่านี้

ข้อกําหนดในการใช้งาน

โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานที่อนุญาตในส่วนข้อจํากัดของใบอนุญาตในข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

จัดการต้นทุนการใช้งาน

หากต้องการจัดการต้นทุนสําหรับการใช้ Google Maps Platform API ให้กําหนดขีดจํากัดโควต้ารายวันสําหรับคําขอทั้งหมดไปยัง API ที่เรียกเก็บเงินได้ ระบบจะรีเซ็ตโควต้ารายวันในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาแปซิฟิก

วิธีดูหรือเปลี่ยนแปลงขีดจํากัดโควต้าสําหรับ Maps Static API

 1. เปิดหน้าโควต้า Google Maps Platform ใน Cloud Console
 2. คลิก API แบบเลื่อนลงและเลือก Maps Static API
 3. หากต้องการดูขีดจํากัดโควต้า ให้เลื่อนลงไปที่การ์ดคําขอที่มีลายเซ็นหรือการ์ดคําขอที่ไม่มีการรับรอง
  ตารางจะแสดงชื่อโควต้าและขีดจํากัด
 4. หากต้องการเปลี่ยนขีดจํากัดโควต้า ให้คลิกไอคอนแก้ไขสําหรับขีดจํากัดนั้น
  ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ในช่องขีดจํากัดโควต้า ให้ป้อนขีดจํากัดโควต้ารายวันที่เรียกเก็บเงินได้ (หากมี) แล้วเลือกบันทึก

หากการใช้ API ของคุณถึงขีดจํากัดโควต้าที่เรียกเก็บเงินได้ในวันหนึ่งๆ แอปพลิเคชันของคุณจะไม่สามารถเข้าถึง API สําหรับจํานวนวันที่เหลือได้


 1. ผู้ใช้ในอินเดียต้องสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินของ Google Cloud Platform ก่อนสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform เพื่อรับเครดิต Maps Platform