การใช้และการเรียกเก็บเงินของ Maps Static API

Maps Static API ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ คำขอสำหรับ Maps Static API ถูกเรียกเก็บเงินภายใต้ SKU สำหรับแผนที่แบบคงที่ นอกเหนือจากข้อกำหนดในการให้บริการโดยรวมของ Google ยังมีขีดจำกัดการใช้งานสำหรับ Maps Static API โดยเฉพาะด้วย จัดการค่าใช้จ่ายและการใช้งานด้วยเครื่องมือที่มีให้บริการใน Google Cloud Console

วิธีเรียกเก็บเงิน API แบบคงที่ของ Maps

Maps Static API ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ API และ SDK ของ Google Maps Platform เรียกเก็บเงินตาม SKU มีการติดตามการใช้งานสำหรับ SKU แต่ละรายการ และ API หรือ SDK ใดก็ตามอาจมี SKU ของผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 รายการ ค่าใช้จ่ายคำนวณโดย

การใช้งาน SKU × ราคาต่อการใช้งาน

ใช้เครื่องคำนวณราคาและการใช้งานเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายการใช้งานต่อ API หรือ SDK สำหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ คุณจะได้รับเครดิต Google Maps Platform มูลค่า $200 USD ในแต่ละเดือนสำหรับแต่ละบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน ระบบจะเพิ่มเครดิตนี้1กับ SKU ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยอัตโนมัติ

การกำหนดราคาสำหรับ Maps Static API

SKU: แผนที่แบบคงที่

คำขอที่ส่งไปยัง Maps Static API

ระดับปริมาณรายเดือน
(ราคาต่อการโหลดแผนที่)
0-100,000 คน 100,001 - 500,000 คน มากกว่า 500,000
0.002 USD ต่อแต่ละ
(2.00 USD ต่อ 1,000)
0.0016 USD ต่อแต่ละ
(1.60 USD ต่อ 1,000)
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคาปริมาณ

ขีดจำกัดการใช้งานอื่นๆ

แม้ว่าจะไม่มีการจำกัดจำนวนคำขอสูงสุดต่อวัน แต่ขีดจำกัดการใช้งานต่อไปนี้จะยังคงเดิมสำหรับ Maps Static API

 • การค้นหาสูงสุดต่อนาที: 30,000 QPM

คำขอตรวจสอบสิทธิ์

สำหรับลูกค้าที่ใช้โมเดลการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ การตรวจสอบคำขอที่ส่งไปยัง Maps Static API จะอิงตามการใช้งาน ดังนี้

 • คำขอสูงสุด 25,000 รายการต่อวันต้องใช้คีย์ API
 • คำขอที่เกิน 25,000 รายการต่อวันต้องใช้คีย์ API และลายเซ็นดิจิทัล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สร้างลายเซ็นดิจิทัล

ขนาดรูปภาพ

รูปภาพแผนที่แบบคงที่สามารถแสดงในขนาดใดก็ได้ไม่เกิน 640 x 640 พิกเซล หากต้องการรูปภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า 640 x 640 พิกเซล (หรือ 640 x 640 พิกเซลที่มีค่าสเกล 2) โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ข้อจำกัดของข้อกำหนดในการให้บริการ

ดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานที่อนุญาตได้ที่ส่วนข้อจำกัดของใบอนุญาตในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

จัดการต้นทุนการใช้งานของคุณ

หากต้องการจัดการต้นทุนในการใช้งาน Maps Static API หรือให้ตรงตามความต้องการสำหรับปริมาณการใช้งานจริง ให้กำหนดขีดจำกัดโควต้ารายวันสำหรับคำขอทั้งหมดที่ส่งไปยัง API โควต้ารายวันจะรีเซ็ต ณ เวลาเที่ยงคืนของเวลาแปซิฟิก

หากต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงขีดจำกัดโควต้าสำหรับ Maps Static API:

 1. เปิดหน้าโควต้า Google Maps Platform ใน Cloud Console
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง API และเลือก Maps Static API
 3. หากต้องการดูขีดจำกัดโควต้า ให้เลื่อนลงไปที่การ์ดคำขอที่มีลายเซ็นหรือการ์ดคำขอที่ไม่ได้ลงนาม
  ตารางจะแสดงรายชื่อโควต้าและขีดจำกัด
 4. หากต้องการเปลี่ยนขีดจำกัดโควต้า ให้คลิกไอคอนแก้ไขสำหรับขีดจำกัดนั้น
  ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อนขีดจำกัดโควต้ารายวันที่เรียกเก็บเงินได้ที่ต้องการในช่องขีดจำกัดโควต้า (ไม่เกินขีดจำกัดโควต้า หากมี) แล้วเลือกบันทึก

หากการใช้งาน API ถึงขีดจำกัดโควต้าที่เรียกเก็บเงินได้ในวันที่ใดก็ตาม แอปพลิเคชันจะเข้าถึง API ดังกล่าวไม่ได้สำหรับจำนวนวันที่เหลือในวันนั้น


 1. ผู้ใช้ในอินเดียต้องสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน Google Cloud Platform ก่อนสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform เพื่อรับเครดิต Maps Platform