<GMSIndoorDisplayPrzedstawiciel> Dokumentacja protokołu

Dokumentacja protokołu <GMSIndoorDisplayDelegate>

Omówienie

Przekazywanie dostępu do zdarzeń w GMSIndoorDisplay.

Funkcje publiczne

(unieważnione)didChangeActiveBuilding:
 Zwracany, gdy zmieniła się wartość ActiveBuilding.
(unieważnione)didChangeActiveLevel:
 Podnoszony, gdy zmieniła się wartość activeLevel.

Dokumentacja funkcji członków

- (void) didChangeActiveBuilding: (wartość null GMSIndoorBuilding *) budynek [optional]

Zwracany, gdy zmieniła się wartość ActiveBuilding.

Aktywny poziom zostanie już zaktualizowany w przypadku nowego budynku, ale doChangeChangeActiveLevel: zostanie rozpoczęty po tej metodzie.

- (void) didChangeActiveLevel: (brak wartości GMSIndoorLevel *) poziom [optional]

Podnoszony, gdy zmieniła się wartość activeLevel.

To zdarzenie jest wywoływane w przypadku wszystkich zmian, w tym wyraźnego ustawienia usługi.