<GMSIndoorDisplayDelegat> Dokumentacja protokołu

Omówienie protokołu <GMSIndoorDisplay Distribution>

Opis

Przedstawiciel ds. zdarzeń na GMSIndoorDisplay.

Publiczne funkcje członków

(void) didChangeActiveBuilding:
 Podnoszone po zmianie elementu ActiveBuilding.
(void) didChangeActiveLevel:
 Podnoszony po zmianie elementu ActiveLevel.

Dokumentacja funkcji członka grupy

- (void) didChangeActiveBuilding: (GMSIndoorBuilding *) budynek [optional]

Podnoszone po zmianie elementu ActiveBuilding.

Wartość ActiveLevel również została zaktualizowana dla nowego budynku, ale po użyciu tej metody zostanie podniesiona wartość didChangeActiveLevel.

- (void) didChangeActiveLevel: (wartość nullowa GMSIndoorLevel *) poziom [optional]

Podnoszony po zmianie elementu ActiveLevel.

To zdarzenie jest wywoływane w przypadku wszystkich zmian, w tym bezpośredniego ustawienia usługi.