مرجع کلاس GMSOverlayLayer

مرجع کلاس GMSOverlayLayer

بررسی اجمالی

GMSOverlayLayer یک زیر کلاس سفارشی از CALayer و یک کلاس پایه انتزاعی برای لایه‌های GMSOverlay است که امکان انیمیشن‌های سفارشی را فراهم می‌کند.

توجه داشته باشید که این CALayer یا هر زیر کلاسی در واقع هرگز به طور مستقیم ارائه نمی شود، زیرا GMSMapView به طور کامل از طریق یک لایه OpenGL ارائه می شود. به این ترتیب، تنظیمات یا انیمیشن‌های ویژگی‌های «پیش‌فرض» CALayer هیچ تأثیری نخواهد داشت.

این یک جزئیات پیاده سازی است و نباید مستقیماً نمونه سازی شود.

توسط GMSMarkerLayer و GMSPolygonLayer به ارث رسیده است.