Odniesienie klasy GMSMapID


Przegląd

Nieprzejrzysty identyfikator niestandardowej konfiguracji mapy.

Publiczne funkcje członków

(typ instancji)- initWithIdentifier:
 Tworzy nowy identyfikator mapy o podanej wartości ciągu.

Statyczne publiczne funkcje członków

(typ instancji)+ mapIDWithIdentifier:
 Tworzy nowy identyfikator mapy o podanej wartości ciągu.

Usługi

GMSMapIDdemoMapID,
 Zwraca wartość DEMO_MAP_ID, której można użyć w przykładowym kodzie, który wymaga identyfikatora mapy.

Dokumentacja funkcji członka

- (typ instancji) initWithIdentifier: (NSString *) identyfikator

Tworzy nowy identyfikator mapy o podanej wartości ciągu.

+ (typ instancji) mapIDWithIdentifier: (NSString *) identyfikator

Tworzy nowy identyfikator mapy o podanej wartości ciągu.


Dokumentacja właściwości

– (GMSMapID*) demoMapID [read, assign]

Zwraca wartość DEMO_MAP_ID, której można użyć w przykładowym kodzie, który wymaga identyfikatora mapy.

Ten identyfikator mapy nie jest przeznaczony do aplikacji produkcyjnych i nie można go używać na potrzeby funkcji wymagających konfiguracji chmury (takich jak Cloud Styling).

Uwaga:
Użycie DEMO_MAP_ID skutkuje naliczeniem opłaty za wczytanie mapy za pomocą kodu SKU map dynamicznych na Androida i iOS. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Płatności w Mapach Google: https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/pricing#dynamic-maps