Dokumentacja klasy GMSIndoorDisplay

Odniesienie do klasy GMSIndoorDisplay

Opis

Umożliwia obserwację lub kontrolowanie wyświetlania danych dotyczących wnętrza.

Podobnie jak GMSMapView, GMSIndoorDisplay można używać tylko z wątku głównego.

Usługi

id< GMSIndoorDisplayDelegate >przekazać
 Delegat do GMSIndoorDisplay.
GMSIndoorBuildingactiveBuilding
 Udostępnia aktualnie wybrany budynek. Wartość zerowa, jeśli nie ma budynku, w przypadku którego ustawione są dane dotyczące wnętrz.
GMSIndoorLevelactiveLevel
 Udostępnia i kontroluje aktywny poziom ActiveBuilding.

Dokumentacja właściwości

- (id<GMSIndoorDisplayDelegate>) delegate [read, write, assign]

Delegat do GMSIndoorDisplay.

– (GMSIndoorBuilding*) activeBuilding [read, assign]

Udostępnia aktualnie wybrany budynek. Wartość zerowa, jeśli nie ma budynku, w przypadku którego ustawione są dane dotyczące wnętrz.

– (GMSIndoorLevel*) activeLevel [read, write, assign]

Udostępnia i kontroluje aktywny poziom ActiveBuilding.

Jest aktualizowany po każdej zmianie elementu ActiveBuilding i może mieć wartość dowolnego użytkownika z właściwości ActiveBuilding. Jeśli budynek jest pod ziemią, można przestać go pokazywać (budynek pozostanie aktywny).

Jeśli element ActiveBuilding ma wartość nil, ma zawsze wartość nil.

Każda próba ustawienia nieprawidłowej wartości zostanie zignorowana.