Dokumentacja klasy GMSIndoorBuilding

Odniesienie do klasy GMSIndoorBuilding

Opis

Opisuje budynek, który zawiera poziomy.

Usługi

NSSlate< GMSIndoorLevel * > * poziomy
 Tablica GMSIndoorLevel z opisem poziomów składających się na budynek.
NSUIntegerdefaultLevelIndex
 Indeksuj w tablicy poziomów na poziomie domyślnym.
BOOLpodziemny
 Jeśli TAK, budynek jest całkowicie podziemny i można go ukryć.

Dokumentacja właściwości

- Poziomy [read, assign] (NSSlate<GMSIndoorLevel *>*)

Tablica GMSIndoorLevel z opisem poziomów składających się na budynek.

Poziomy są wyświetlane w kolejności od góry do dołu.

– (NSUInteger) defaultLevelIndex [read, assign]

Indeksuj w tablicy poziomów na poziomie domyślnym.

– (BOOL) podziemny [read, assign]

Jeśli TAK, budynek jest całkowicie podziemny i można go ukryć.