Flagi możliwości Map Google

GMSMapCapabilityFlags

Wyliczenia

typ wyliczeniowyGMSMapCapabilityFlags { GMSMapCapabilityFlagsNone = 0, GMSMapCapabilityFlagsAdvancedMarkers = 1 << 0, GMSMapCapabilityFlagsDataDrivenStyling = 1 << 1, GMSMapCapabilityFlagsSpritePolylines = 1 << Polylines = 1 <<
 Flagi, które reprezentują dostępne warunkowo funkcje mapy (takie, które wymagają identyfikatora mapy lub innego ustawienia mapy), które mogą służyć do informowania o dostępności. Więcej...

Dokumentacja typów wyliczeniowych

Flagi, które reprezentują dostępne warunkowo funkcje mapy (takie, które wymagają identyfikatora mapy lub innego ustawienia mapy), które mogą służyć do informowania o dostępności.

Enumerator:
GMSMapCapabilityFlagsNone

W widoku GMSMapView nie są włączone żadne funkcje warunkowe.

GMSMapCapabilityFlagsAdvancedMarkers

Znaczniki zaawansowane są włączone w widoku GMSMapView.

GMSMapCapabilityFlagsDataDrivenStyling

Styl oparty na danych jest włączony w GMSMapView.

GMSMapCapabilityFlagsSpritePolylines

W widoku GMSMapView jest włączona opcja GMSPolyline z wartością stampStyle wynoszącą GMSSpriteStyle.