FlagigMSMapCapability

FlagigMSMapCapability

Wyliczenia

enumGMSMapCapabilityFlags { GMSMapCapabilityFlagsNone = 0, GMSMapCapabilityFlagsAdvancedMarkers = 1 << 0, GMSMapCapabilityFlagsDataDrivenStyleing = 1 << 1, GMSMapCapabilityFlagsSpritePolylines = 1 <<}
 Flagi reprezentujące warunkowo dostępne funkcje mapy (takie, które wymagają identyfikatora mapy lub inne ustawienia mapy), których można użyć do wskazania dostępności. Więcej...

Dokumentacja typu wyliczenia

Flagi reprezentujące warunkowo dostępne funkcje mapy (takie, które wymagają identyfikatora mapy lub inne ustawienia mapy), których można użyć do wskazania dostępności.

Enumerator:
GMSMapCapabilityFlagsNone

W GMSMapView nie są włączone żadne funkcje warunkowe.

GMSMapCapabilityFlagsAdvancedMarkers

Znaczniki zaawansowane są włączone w GMSMapView.

GMSMapCapabilityFlagsDataDrivenStyleing

Styl oparty na danych jest włączony w GMSMapView.

GMSMapCapabilityFlagsSpritePolylines

Obiekt GMSPolyline z elementem stampStyle GMSSpriteStyle jest włączony w GMSMapView.