DługośćDługometrów

GMSLengthKind

Wyliczenia

typ wyliczeniowyGMSLengthKind { kGMSLengthGeodesic, kGMSLengthRhumb, kGMSLengthProjected }
 GMSLengthKind określa typ wartości długości, która może być geodezyjna (w metrach), długość rogów (w metrach) lub długość przewidywana (w jednostkach GMSMapPoint). Więcej...

Dokumentacja typów wyliczeniowych

GMSLengthKind określa typ wartości długości, która może być geodezyjna (w metrach), długość rogów (w metrach) lub długość przewidywana (w jednostkach GMSMapPoint).

Enumerator:
kGMSLengthGeodesic
kGMSDługośćRhumb
kGMSLengthProject