Wartość GMSFrame

Stawka GMSFrame

Wyliczenia

enumGMSFrameRate { kGMSFrameRatePowerSave, kGMSFrameRateConservative, kGMSFrameRateMaksymaln }
 Liczba klatek na renderowanie w GMSMapView. Więcej...

Dokumentacja typu wyliczenia

enum: GMSFrameRate

Liczba klatek na renderowanie w GMSMapView.

Licznik:
kGMSFrameRatePowerSave

Aby oszczędzać baterię, ustaw minimalną liczbę klatek.

kGMSFrameRateConservative

Użyj mediany liczby klatek, aby zapewnić płynne renderowanie i zachować cykle przetwarzania.

kGMSFrameRateMax

Użyj maksymalnej liczby klatek na urządzeniu.

W przypadku urządzeń niskiej jakości będzie to 30 kl./s, a w przypadku urządzeń klasy wyższej 60 kl./s.