Rozwiązywanie problemów

W tej sekcji znajdziesz omówienie typowych problemów.

Aplikacja nie odpowiada

Jeśli aplikacja Google Chat wyświetla komunikat „Nie odpowiada”, sprawdź jej konfigurację:

  1. W konsoli Google Cloud kliknij Menu > Cloud Functions.

    Otwórz stronę Cloud Functions

  2. Kliknij nazwę funkcji.

  3. Kliknij Edytuj.

  4. W sekcji Ustawienia połączenia wybierz URL aplikacji. Sprawdź też, czy adres URL aplikacji jest zgodny z adresem URL aktywatora funkcji w Cloud Functions.

  5. W sekcji Funkcjonalność wybierz Możliwość bezpośredniego wysyłania wiadomości do aplikacji.

Interfejs Google Chat API jest dostępny tylko dla użytkowników Google Workspace

Podczas konfigurowania aplikacji Google Chat do publikacji może pojawić się błąd Google Chat API is only available to Google Workspace users. Ten komunikat oznacza, że Twoje konto Google nie jest częścią domeny Google Workspace. Aplikacje do obsługi czatu są dostępne tylko w domenach Google Workspace, więc musisz mieć konto Google Workspace.

Funkcja ChatApp w regionie us-central1 w projekcie chatappproject już istnieje

Podczas wdrażania funkcji w Cloud Functions może pojawić się błąd Function ChatApp in region us-central1 in project chatappproject already exists. Ten komunikat oznacza, że inna funkcja w Cloud Functions ma taką samą nazwę jak ta, którą wdrażasz. Zmień nazwę i wdróż funkcję ponownie. Sprawdź, czy aplikacja Google Chat używa adresu URL aktywatora dla funkcji w Cloud Functions, a nie adresu URL aktywatora istniejącej funkcji w Cloud Functions.

Co najmniej jeden z użytkowników wymienionych w zasadach nie należy do dozwolonego klienta

Podczas wdrażania funkcji w Cloud Functions może pojawić się błąd The operation cannot be completed on the function: "One or more users named in the policy do not belong to a permitted customer." Jeśli pojawi się ten błąd, a następnie wyślesz wiadomość do aplikacji Google Chat, pojawi się komunikat, że aplikacja nie odpowiada, ponieważ Google Chat nie może połączyć się z serwerem hostującym funkcję w Cloud Functions. Ten komunikat oznacza, że użytkownik o nazwie „allUsers” nie ma uprawnień do wywoływania funkcji w Cloud Functions. Nadanie roli „allUsers” roli „wywołujący funkcje Cloud Functions” oznacza, że funkcja Cloud, która obsługuje aplikację, jest dostępna publicznie i dostępna bez uwierzytelniania. Aby dowiedzieć się, jak przypisać rolę, przeczytaj artykuł Przypisywanie pojedynczej roli.

Ten błąd może oznaczać, że projekt Google Cloud jest ograniczony do domeny. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Ograniczanie tożsamości według domeny.

Aby rozwiązać ten problem, sprawdź, czy funkcja w Cloud Functions pozwala na nieuwierzytelnione wywołania. Aby dowiedzieć się, jak zezwolić na nieuwierzytelnione wywołania istniejącej funkcji w Cloud Functions, zapoznaj się z artykułem Zezwalanie na dostęp publiczny (nieuwierzytelniony).

Użytkownicy mogą zostać wykluczeni z pokoi

Jeśli administrator Google Workspace nie zezwala użytkownikom na włączanie i wyłączanie historii czatu, może się zdarzyć, że użytkownicy nie będą mogli dołączyć do pokoju ani w nim pozostać z powodu konfliktu między ustawieniami na poziomie użytkownika wymuszającymi włączanie i wyłączanie historii czatu a pokojem, który dziedziczy ustawienie z poziomu organizacji.

Jeśli na przykład dla użytkownika jest włączone wymuszanie ustawienia historii czatu, a ustawienie historii czatu jest wymuszone na wyłączonym poziomie, ten użytkownik nie będzie mógł dołączyć do pokoju. Dodatkowo może on zostać usunięty z pokoju, jeśli dołączył do niego przed konfliktem, a następnie opublikował wiadomość w pokoju.

W powyższych scenariuszach oraz w innych sytuacjach, gdy wystąpi konflikt między ustawieniami historii, interfejs Chat API może nie być w stanie utworzyć subskrypcji lub utworzyć wiadomość z uwierzytelnianiem użytkownika, może usunąć z pokoju uwierzytelnionego użytkownika z konflikcyjnym ustawieniem historii czatu.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Wykluczanie użytkowników z pokoi w Centrum pomocy Google Workspace dla administratorów.