การทดสอบส่วนเสริมของ Google Workspace

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

เมื่อเผยแพร่ส่วนเสริม ผู้ใช้จะติดตั้งส่วนเสริมผ่านแอปพลิเคชันโฮสต์หรือ Google Workspace Marketplace ได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนเผยแพร่ การทดสอบส่วนเสริมที่คุณ พัฒนาภายในแอปพลิเคชันโฮสต์จะขยายออกไป

หน้านี้จะอธิบายวิธีติดตั้งส่วนเสริมที่กําลังพัฒนา (เรียกว่าส่วนเสริมที่ยังไม่ได้เผยแพร่หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์) เพื่อทําการทดสอบหรือใช้งานส่วนตัว

สิ่งที่ต้องมีก่อน

 • คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้แก้ไขสําหรับโครงการสคริปต์ของส่วนเสริม
 • หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้คนอื่นๆ ในองค์กรทดสอบส่วนเสริม ให้มอบสิทธิ์แก้ไขโปรเจ็กต์สคริปต์แก่ผู้แก้ไข ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการให้สิทธิ์เข้าถึงได้ที่การทํางานร่วมกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์รายอื่น

ติดตั้งส่วนเสริมที่ไม่ได้เผยแพร่

คุณสามารถติดตั้งส่วนเสริมที่ยังไม่เผยแพร่ได้จากกล่องโต้ตอบการทําให้ใช้งานได้ของ Apps Script

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งส่วนเสริมที่ยังไม่ได้เผยแพร่ Google Workspace ส่วนเสริมสําหรับการทดสอบ

 1. เปิดโปรเจ็กต์สคริปต์ในเครื่องมือแก้ไข Apps Script
 2. คลิกใช้งานและทําให้ใช้งานได้ รวมถึงการทดสอบการทําให้ใช้งานได้
 3. คลิกติดตั้ง
 4. คลิกเสร็จสิ้นทางด้านล่าง

คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นๆ ทดสอบส่วนเสริมได้โดยแชร์โปรเจ็กต์ Apps Script กับบัญชีของตนเอง (ต้องมีสิทธิ์แก้ไข) จากนั้นจึงแจ้งให้ผู้ใช้ ทําตามขั้นตอนข้างต้น

เมื่อติดตั้งแล้ว ส่วนเสริมจะพร้อมใช้งานในแอปพลิเคชันโฮสต์ที่ทํางานต่อทันที คุณอาจต้องรีเฟรชแท็บแอปพลิเคชันโฮสต์เพื่อให้ส่วนเสริมปรากฏขึ้น คุณต้องให้สิทธิ์ส่วนเสริมก่อนที่จะใช้งาน

ถอนการติดตั้งส่วนเสริมที่ไม่ได้เผยแพร่

หากต้องการถอนการติดตั้งการทําให้ใช้งานได้ของส่วนเสริมที่ยังไม่ได้เผยแพร่ ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดโปรเจ็กต์สคริปต์ในเครื่องมือแก้ไข Apps Script
 2. คลิกใช้งานและทําให้ใช้งานได้ รวมถึงการทดสอบการทําให้ใช้งานได้
 3. คลิก Uninstall
 4. คลิกเสร็จสิ้นทางด้านล่าง

ขั้นตอนเหล่านี้จะนําการทําให้ใช้งานได้ออกทันทีและส่วนเสริมจะหายไปในแอปพลิเคชันโฮสต์ใดๆ อีกต่อไป คุณติดตั้งการทําให้ใช้งานได้อีกครั้งได้ทุกเมื่อโดยทําตามกระบวนการติดตั้ง

แนวทางปฏิบัติแนะนําในการทดสอบ

ขณะทดสอบ Google Workspace ส่วนเสริม อย่าลืมปฏิบัติตาม แนวทางปฏิบัติแนะนําสําหรับการพัฒนาส่วนเสริม และอย่าลืมทําสิ่งต่อไปนี้

 1. การนําทางของการ์ดทดสอบจะทํางานได้อย่างราบรื่นในแอปพลิเคชันโฮสต์ทั้งหมดที่ส่วนเสริมขยายออกไป ตรวจสอบว่าพฤติกรรมส่วนเสริมถูกต้องเมื่อผู้ใช้ย้ายจากบริบทไปยังบริบท และระหว่างการ์ดที่ไม่ใช่บริบทและการ์ดตามบริบท

 2. ใช้ข้อมูลการทดสอบตัวอย่าง เพื่อประเมินลักษณะการทํางานของส่วนเสริม

 3. หากส่วนเสริมของคุณเชื่อมต่อกับ API ของบุคคลที่สามหรือบริการอื่นๆ ให้ตรวจสอบว่าบริการนั้นมีสิทธิ์เข้าถึงและทํางานได้ตามที่คาดหวัง ตรวจสอบว่าส่วนเสริมกําลังจัดการรายละเอียดการให้สิทธิ์และลงชื่อเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง

 4. ตรวจสอบว่าระบบจัดการกับเงื่อนไขข้อผิดพลาดได้อย่างลื่นไหล ใช้การ์ดข้อผิดพลาด เมื่อจําเป็น

 5. โปรดให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพการทํางานของส่วนเสริม หากทําการเปลี่ยนแปลงโค้ดและส่วนเสริมเริ่มช้าลง คุณอาจต้องนําฟีเจอร์ดังกล่าวออกหรือทํางานอีกครั้ง