สร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud

โปรเจ็กต์ Google Cloud จําเป็นต้องใช้ Google Workspace API และสร้างส่วนเสริมหรือแอป Google Workspace โปรเจ็กต์นี้เป็นพื้นฐานในการสร้าง เปิดใช้ และใช้บริการทั้งหมดของ Google Cloud ซึ่งรวมถึงการจัดการ API, การเปิดใช้การเรียกเก็บเงิน, การเพิ่มและนําผู้ทํางานร่วมกันออก และการจัดการสิทธิ์

วิธีสร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud

  1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > IAM และผู้ดูแลระบบ > สร้างโปรเจ็กต์

    ไปที่สร้างโปรเจ็กต์

  2. ป้อนชื่อที่สื่อความหมายให้กับโปรเจ็กต์ในช่องชื่อโปรเจ็กต์

    ไม่บังคับ: หากต้องการแก้ไขรหัสโปรเจ็กต์ ให้คลิกแก้ไข เมื่อสร้างรหัสแล้วจะเปลี่ยนแปลงรหัสโปรเจ็กต์ไม่ได้ คุณจึงควรเลือกรหัสที่ตรงกับความต้องการตลอดอายุการใช้งานของโปรเจ็กต์

  3. ในช่องสถานที่ตั้ง ให้คลิกเรียกดูเพื่อแสดงสถานที่ตั้งที่เป็นไปได้สําหรับโครงการ แล้วคลิกเลือก
  4. คลิกสร้าง คอนโซลจะไปที่หน้าหน้าแดชบอร์ดและจะสร้างโปรเจ็กต์ภายในไม่กี่นาที

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ Google Cloud ได้ในการสร้างและจัดการโปรเจ็กต์

ขั้นตอนถัดไป

เปิดใช้ Google Workspace API ในโปรเจ็กต์ Google Cloud ใหม่