การอ้างอิง API ส่วนเสริมของ Google Workspace

ส่วนนี้จะแสดงแหล่งข้อมูลที่คุณใช้อ้างอิงเมื่อสร้างส่วนเสริม Google Workspace ได้

ทรัพยากร REST และ RPC

สำหรับส่วนเสริม Google Workspace ที่ใช้งานโดยมีปลายทาง HTTP คุณจะใช้ API ส่วนเสริมของ Google Workspace เพื่อจัดการส่วนเสริมได้

  • กำหนดมาร์กอัปการ์ดของส่วนเสริม
  • สร้างการทำให้ใช้งานได้
  • สร้างและจัดการการทำให้ใช้งานได้โดยใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง
  • จัดการสิทธิ์การทำให้ใช้งานได้โดยใช้สิทธิ์ Cloud IAM แบบละเอียด
  • ให้สิทธิ์การติดตั้งใช้งานแก่บัญชีบริการหรือผู้ใช้ทั่วไป

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ Google Apps Script

หากกําลังสร้างส่วนเสริมใน Google Apps Script โปรดไปที่เอกสารประกอบ Apps Script