Rozszerzanie edytorów za pomocą dodatków do Google Workspace

Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google to działające w chmurze rozwiązanie, które umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym. Jednak modyfikowanie i wyświetlanie istotnych informacji w edytorach jest często czasochłonne.

Możesz oszczędzić czas i wysiłek użytkowników, rozszerzając możliwości Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google o dodatki do Google Workspace. Dodatki do Google Workspace do Formularzy Google nie są jeszcze dostępne.

Gdy tworzysz dodatek do Google Workspace, możesz definiować niestandardowe interfejsy wstawiane bezpośrednio do edytorów. Interfejsy te pomagają zautomatyzować zadania, prezentować użytkownikowi dodatkowe informacje lub umożliwić mu interakcję z systemem innej firmy bez konieczności przechodzenia na nową kartę przeglądarki.

Za pomocą dodatków do Google Workspace możesz tworzyć te interfejsy Edytora:

  • Interfejsy strony głównej
  • Interfejsy API REST
  • Interfejsy podglądu linków

Zobacz, co możesz zrobić

Dodatki do Google Workspace tworzy się za pomocą usługi kart. Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie dodatków do Google Workspace.

Działanie dodatku do Google Workspace jest konfigurowane za pomocą pliku manifestu. Aby włączyć dodatek Google Workspace dla edytorów, uwzględnij sekcje przeznaczone dla tej usługi.

Podczas konfigurowania dodatku Google Workspace dla edytorów musisz określić, jakie interfejsy chcesz utworzyć dla tego dodatku i jakie działania może on podejmować. Więcej informacji znajdziesz w tych przewodnikach: