Rozszerzanie edytorów za pomocą dodatków do Google Workspace

Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google to działające w chmurze rozwiązanie, które umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym. Modyfikowanie i wyświetlanie istotnych informacji w edytorach jest jednak często czasochłonne.

Dzięki dodatkom do Google Workspace możesz oszczędzać czas i wysiłek użytkowników, rozszerzając Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google. Dodatki do Google Workspace w Formularzach Google nie są jeszcze dostępne.

Gdy tworzysz dodatek do Google Workspace, możesz zdefiniować interfejsy niestandardowe, które są wstawiane bezpośrednio do edytorów. Te interfejsy pomagają zautomatyzować zadania, prezentować dodatkowe informacje użytkownikowi lub umożliwić mu interakcję z systemem innej firmy bez konieczności przechodzenia na nową kartę przeglądarki.

Za pomocą dodatków do Google Workspace możesz tworzyć te interfejsy edytora:

  • Interfejsy na stronie głównej
  • Interfejsy API REST
  • Interfejsy podglądu podglądu Dokumentów Google (Wersja deweloperska)

Zobacz, co możesz zrobić

Dodatki do Google Workspace tworzy się za pomocą usługi kart. Omówienie znajdziesz w artykule Tworzenie dodatków do Google Workspace.

Działanie dodatku Google Workspace jest konfigurowane za pomocą pliku manifestu. Aby włączyć dodatek Google Workspace do edytorów, dodaj sekcje przeznaczone dla edytorów.

Podczas konfigurowania dodatku Google Workspace dla edytorów musisz określić interfejsy, które chcesz utworzyć, oraz działania, które może ono wykonywać. Więcej informacji znajdziesz w tych przewodnikach: