Rozszerzanie możliwości Dysku przy użyciu dodatków do Google Workspace

Dysk Google to chmurowe rozwiązanie do przechowywania plików Google Workspace i innych danych użytkownika. Zarządzanie danymi na Dysku może być czasochłonne.

Możesz oszczędzić czas i wysiłek użytkowników, rozszerzając Dysk Google za pomocą dodatków do Google Workspace. Gdy tworzysz dodatek do Google Workspace, możesz zdefiniować niestandardowe interfejsy, które są umieszczane bezpośrednio na Dysku Google w miejscu, w którym są potrzebne. Interfejsy tego typu pomagają zautomatyzować zadania na Dysku, prezentować użytkownikowi dodatkowe informacje i umożliwić mu interakcję z systemem innej firmy bez konieczności przechodzenia na nową kartę przeglądarki.

Dodatki do Google Workspace pozwalają zdefiniować te rodzaje rozszerzeń na Dysku Google:

  • Strony główne niekontekstowe
  • Interfejsy kontekstowe, które pojawiają się, gdy użytkownik wybiera elementy w interfejsie Dysku Google.

Zobacz, co możesz zrobić

Dodatki do Google Workspace tworzy się za pomocą Apps Script, a ich interfejsy są zdefiniowane za pomocą usługi Card Service. Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie dodatków do Google Workspace. Działanie dodatku do Google Workspace jest konfigurowane za pomocą pliku manifestu, który zawiera sekcje dotyczące Dysku.

Konfigurując dodatek do Google Workspace, aby rozszerzyć go na Dysk Google, musisz zdecydować, jakie interfejsy chcesz utworzyć i jakie działania może on podejmować. Więcej informacji znajdziesz w tych przewodnikach: