Przesyłanie logo rozwiązań konferencyjnych

W pliku manifestu dodatku możesz określić osobnego conferenceSolution[].logoUrl dla każdego rozwiązania konferencyjnego skonfigurowanego przez dodatek. Obrazy conferenceSolution[].logoUrl są używane bezpośrednio w interfejsie Kalendarza Google w celu wizualnej identyfikacji rozwiązania konferencyjnego.

Obrazy logoUrl są używane bezpośrednio w Kalendarzu, dlatego ze względu na wydajność nie można ich przechowywać w żadnej lokalizacji. Muszą być dostępne w infrastrukturze Google. W szczególności musisz używać tej samej ikony, której używasz w informacjach o aplikacji w Google Workspace Marketplace.

Aby uzyskać adres URL obrazu, którego można użyć jako conferenceSolution[].logoUrl:

  1. Otwórz konsolę Google Cloud.
  2. W razie potrzeby przełącz się na projekt hostujący dodatek.
  3. W lewym górnym rogu kliknij Menu > Interfejsy API i usługi.
  4. Na liście u dołu kliknij Google Workspace Marketplace SDK.
  5. Wybierz kartę Informacje o aplikacji.
  6. W sekcji Zasoby graficzne prześlij odpowiedni obraz ikony załącznika jako ikonę aplikacji 32 × 32.
  7. Skopiuj wyświetlony adres URL obrazu i użyj go jako parametru attachment.iconUrl.