แก้ปัญหาภาพรวม

หน้านี้จะช่วยให้คุณดู แก้ไขข้อบกพร่อง และแก้ไขข้อผิดพลาดในแอป การ์ด และกล่องโต้ตอบใน Chat

ข้อผิดพลาดปรากฏอย่างไร

เมื่อแอป Google Chat แสดงผลข้อผิดพลาด จะปรากฏขึ้นมาดังนี้

  • ข้อความอย่างเช่น "แอปไม่ตอบสนอง", ข้อความ "เกิดข้อผิดพลาด" หรือ "ดำเนินการตามคำขอของคุณไม่ได้" แสดงขึ้น
  • แอปไม่ทำงานตามที่ตั้งใจ
  • ไม่มีข้อความปรากฏขึ้นและแอปไม่ตอบสนอง

เมื่อการ์ดแสดงข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นมาดังนี้

  • ส่วนหนึ่งของการ์ด เช่น วิดเจ็ตหรือคอมโพเนนต์ ไม่ปรากฏหรือแสดงผลในลักษณะที่ไม่คาดคิด
  • การ์ดทั้งใบไม่แสดงขึ้นมา
  • กล่องโต้ตอบจะปิด ไม่เปิดขึ้น หรือไม่โหลด

แม้ว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจไม่แสดงใน UI ของ Chat แต่ก็จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่สื่อความหมายและข้อมูลบันทึกที่จะช่วยคุณแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อเปิดการบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับแอป Chat ไว้

แก้ไขข้อบกพร่องและแก้ไขข้อผิดพลาดของ Google Chat

  1. เปิดใช้การบันทึกข้อผิดพลาดเพื่อให้แอป Google Chat บันทึกข้อผิดพลาด (หากมี)
  2. ค้นหาบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับ Google Chat เพื่ออ่านบันทึกข้อผิดพลาด ดูความถี่ที่เกิดข้อผิดพลาด และอ่านข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่สื่อความหมายและข้อมูลบันทึกที่จะช่วยให้คุณแก้ไขข้อผิดพลาดได้
  3. ดูวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
  4. แก้ไขข้อบกพร่องในแอป Chat เพื่อดำเนินการแบบทีละขั้นตอน