เปิดการบันทึกข้อผิดพลาดสําหรับแอป Google Chat

หน้านี้จะอธิบายวิธีเปิดใช้การบันทึกข้อผิดพลาดของแอป Chat เพื่อให้คุณค้นหาและดูบันทึกข้อผิดพลาดใน Logs Explorer ของ Google Cloud ขณะทดสอบแอป Chat ได้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

หากต้องการเปิดการบันทึกข้อผิดพลาดของแอป Chat คุณต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 • บัญชี Google Workspace ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Google Chat
 • แอป Chat หากต้องการสร้างแอป Chat ให้ทำตามquickstartนี้

ตั้งค่าสภาพแวดล้อม

คุณต้องเปิดใช้ Cloud Logging API ในโปรเจ็กต์ Google Cloud ของแอป Chat ก่อนที่จะค้นหาบันทึกข้อผิดพลาดของแอป Chat

 1. เปิด Cloud Logging API ในคอนโซล Google Cloud คลิกเมนู > API และบริการ > คลัง > ค้นหา Cloud Logging API > คลิก Cloud Logging API > เปิดใช้

  เปิดใช้ API

เปิดการบันทึกข้อผิดพลาด

เปิดใช้การบันทึกข้อผิดพลาด และเมื่อแอป Chat แสดงผลข้อผิดพลาด ระบบจะบันทึกข้อผิดพลาดดังกล่าวไปยังการบันทึกในระบบคลาวด์ เนื่องจาก Cloud Logging มีค่าใช้จ่าย คุณจึงอาจต้องการปิดการบันทึกข้อผิดพลาดหลังจากแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่หน้าการกำหนดค่าของ Chat API คลิกเมนู > ผลิตภัณฑ์อื่นๆ > Google Workspace > คลังผลิตภัณฑ์ > Google Chat API > จัดการ > การกำหนดค่า

  ไปที่ Chat API

 2. ในส่วนฟังก์ชัน ให้เลือกบันทึกข้อผิดพลาดไปยัง Cloud Logging

 3. คลิกบันทึก

ในตอนนี้ เมื่อแอป Chat แสดงข้อผิดพลาด ระบบจะบันทึกข้อผิดพลาดไปยัง Cloud Logging

ปิดการบันทึกข้อผิดพลาด

เนื่องจาก Cloud Logging มีค่าใช้จ่าย คุณจึงอาจต้องการปิดการบันทึกข้อผิดพลาด

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่หน้าการกำหนดค่าของ Chat API คลิกเมนู > ผลิตภัณฑ์อื่นๆ > Google Workspace > คลังผลิตภัณฑ์ > Google Chat API > จัดการ > การกำหนดค่า

  ไปที่ Chat API

 2. ในส่วนฟังก์ชัน ให้ยกเลิกการเลือกบันทึกข้อผิดพลาดไปยัง Cloud Logging

 3. คลิกบันทึก

ในตอนนี้ เมื่อแอป Chat แสดงผลข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดนั้นจะไม่ได้รับการบันทึกไปยัง Cloud Logging คุณยังค้นหาบันทึกข้อผิดพลาดที่ผ่านมาได้โดยใช้ Logging Explorer

หลังจากเปิดการบันทึกข้อผิดพลาดแล้ว คุณก็พร้อมที่จะค้นหาบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับแอป Chat แล้ว