แก้ปัญหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของแอป Google Chat

ส่วนนี้จะอธิบายปัญหาที่พบได้ทั่วไปขณะสร้างและทดสอบแอป Chat

ข้อความการ์ด กล่องโต้ตอบ หรือลิงก์แสดงตัวอย่างไม่แสดงผลหรือทำงานตามที่คาดไว้

หากต้องการความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดของการ์ด โปรดดูหัวข้อแก้ปัญหาและแก้ไขการ์ด

แอปไม่ตอบสนอง

หากคุณส่งข้อความถึงแอป Chat แล้วพบว่า "แอปไม่ตอบสนอง" โปรดยืนยันการกำหนดค่าของแอป Chat โดยทำดังนี้

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้คลิกเมนู > ผลิตภัณฑ์อื่นๆ > Google Workspace > คลังผลิตภัณฑ์ > Google Chat API > จัดการ > การกำหนดค่า

  ไปที่ Chat API

 2. ในส่วนสถานะแอป ให้ตรวจสอบว่าคุณเลือกเผยแพร่อยู่ - พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้

 3. ในส่วนฟีเจอร์แบบอินเทอร์แอกทีฟ ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเหมาะกับฟังก์ชันการทำงานของแอป หากแอป Chat โต้ตอบกับผู้ใช้ ให้เปิดตัวเลือกเปิดใช้ฟีเจอร์แบบอินเทอร์แอกทีฟ โดยทำดังนี้

  1. หากแอปตอบสนองต่อข้อความ ให้เลือกรับข้อความแบบ 1:1
  2. ในส่วนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบว่า URL ของแอป, รหัสการทำให้ใช้งานได้, ชื่อหัวข้อ Cloud Pub/Sub หรือ Agent ของ Dialogflow ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องและติดตั้งใช้งานแล้ว
  3. ในส่วนระดับการเข้าถึง ให้ตรวจสอบว่าผู้ใช้ที่เหมาะสมมีสิทธิ์เข้าถึงแอปด้วยอีเมลหรือกลุ่มในโดเมน Google Workspace หากแอปติดตั้งใช้งานร่วมกับ Google Workspace Marketplace SDK คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าระดับการเข้าถึง เนื่องจากการตั้งค่า Google Workspace Marketplace จะมีความสำคัญเหนือกว่า
 4. หากเผยแพร่แอปด้วย SDK ของ Google Workspace Marketplace ให้ตรวจสอบการตั้งค่า Google Workspace Marketplace

 5. คลิกบันทึก

 6. ลองส่งข้อความถึงแอปอีกครั้ง

Google Chat API พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ Google Workspace เท่านั้น

เมื่อกําหนดค่าแอป Chat คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด Google Chat API is only available to Google Workspace users ข้อความนี้หมายความว่าบัญชี Google ที่คุณใช้กำหนดค่า Chat API ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร Google Workspace หากต้องการสร้าง แอปใน Chat หรือใช้ Chat API คุณต้องใช้ บัญชี Google Workspace

โปรดทราบว่าผู้ใช้ Google Chat จะใช้แอปใน Chat ได้โดยไม่ต้องมีบัญชี Google Workspace ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ค้นพบและติดตั้งแอปใน Chat ได้ที่เผยแพร่แอป Google Chat

ระบบอาจนำผู้ใช้ออกจากพื้นที่ทำงาน

หากผู้ดูแลระบบ Google Workspace ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เปิดหรือปิดประวัติการแชท อาจมีบางครั้งที่ผู้ใช้เข้าร่วมหรืออยู่ในพื้นที่ทำงานไม่ได้เนื่องจากการตั้งค่าระดับผู้ใช้ที่บังคับให้เปิดหรือปิดประวัติการแชทกับพื้นที่ทำงานที่รับช่วงการตั้งค่าแบบบังคับระดับองค์กร

ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้มีการตั้งค่าประวัติการแชทที่บังคับให้เป็น "เปิด" และพื้นที่ทำงานที่บังคับให้ตั้งค่าประวัติการแชทเป็น "ปิด" ผู้ใช้ดังกล่าวอาจเข้าร่วมพื้นที่ทำงานไม่ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้รายนั้นอาจถูกนำออกจากพื้นที่ทำงานหากเข้าร่วมก่อนที่จะมีการขัดแย้งกัน จากนั้นผู้ใช้รายนั้นโพสต์ข้อความในพื้นที่ทำงานหลังจากที่มีความขัดแย้ง

ในสถานการณ์นี้และสถานการณ์อื่นๆ ที่มีความขัดแย้งระหว่างการตั้งค่าประวัติ Chat API อาจไม่สามารถสร้างการเป็นสมาชิก หรือการสร้างข้อความที่มีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้อาจทำให้ผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ที่มีการตั้งค่าประวัติการแชทที่ขัดแย้งกันออกจากพื้นที่ทำงาน

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อนำผู้ใช้ออกจากพื้นที่ทำงานได้ในศูนย์ช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ Google Workspace

แก้ปัญหาบริการ Chat ขั้นสูงใน Google Apps Script

ดูหน้าสคริปต์ Apps เกี่ยวกับบริการแชทขั้นสูง

ผู้ใช้เพิ่มแอป Chat ไปยังพื้นที่ทำงานไม่ได้

หากผู้ใช้เห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด This organization's administrator must allow users to install this Chat app เมื่อพยายามเพิ่มแอป Chat ไปยังพื้นที่ทำงาน ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

 • องค์กรได้ปิดใช้แอปใน Chat
 • องค์กรยังไม่ได้เพิ่มแอป Chat ที่เจาะจงนี้ลงในรายการที่อนุญาตขององค์กร

หากผู้ใช้พบข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อพยายามโต้ตอบกับแอป Chat สาเหตุอาจเกิดจากองค์กรให้สิทธิ์เข้าถึงหน่วยขององค์กรย่อยโดยไม่เปิดใช้ให้กับหน่วยขององค์กรระดับบนสุด

โปรดดูวิธีแก้ไขปัญหานี้ที่หัวข้ออนุญาตให้ผู้ใช้ติดตั้งแอปใน Chat

แก้ปัญหาข้อผิดพลาดของ Cloud Function

หากมีการติดตั้งใช้งานแอป Chat ด้วย Cloud Functions และใช้งานไม่ได้ ส่วนต่อไปนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาได้

ตรวจสอบบันทึกของ Cloud Function

ขั้นแรก ให้ตรวจสอบบันทึก Cloud Functions เพื่อหาข้อผิดพลาด

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่หน้า Cloud Functions โดยทำดังนี้

  ไปที่ Cloud Functions

 2. หากต้องการเปิดบันทึก ให้ค้นหา Cloud Function ของแอป Chat จากนั้นคลิก แสดงการดำเนินการ > ดูบันทึก

Logging Explorer จะเปิดขึ้นและเรียกใช้การค้นหาที่แสดงบันทึกของ Cloud Function รวมถึงข้อผิดพลาด

หากข้อมูลเริ่มต้นที่บันทึกไม่เพียงพอที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของแอป คุณจะเพิ่มการบันทึกเพิ่มเติมจากโค้ด Cloud Function ได้ โปรดดูหัวข้อดูและเขียนบันทึกของ Cloud Function

ตรวจสอบข้อผิดพลาดของ Cloud Function

นอกเหนือจากบันทึกแล้ว Cloud Function อาจรายงานข้อผิดพลาดที่พบขณะทำงานด้วย

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่หน้า Cloud Functions โดยทำดังนี้

  ไปที่ Cloud Functions

 2. คลิก Cloud Function ของแอป Chat

 3. ในหน้ารายละเอียดของฟังก์ชัน ระบบจะแสดงข้อผิดพลาดในส่วนข้อผิดพลาด

 4. หากต้องการแก้ปัญหาเพิ่มเติม ให้คลิกที่ข้อผิดพลาด

แก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไปของ Cloud Function

บางครั้งคุณอาจพบข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อสร้างแอปใน Chat ด้วย Cloud Functions

มีฟังก์ชัน ChatApp ในภูมิภาค REGION_NAME ในโปรเจ็กต์ PROJECT_NAME อยู่แล้ว

เมื่อทำให้ Cloud Function ใช้งานได้ คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด Function ChatApp in region REGION_NAME in project PROJECT_NAME already exists ข้อความนี้หมายความว่า Cloud Function อื่นมีชื่อเหมือนกับที่คุณกำลังทำให้ใช้งานได้ เปลี่ยนชื่อและทำให้ฟังก์ชันใช้งานได้อีกครั้ง ตรวจสอบว่าแอป Chat ใช้ URL ทริกเกอร์สำหรับ Cloud Function ไม่ใช่ URL ทริกเกอร์ของ Cloud Function ที่มีอยู่ก่อนแล้ว

ผู้ใช้อย่างน้อย 1 รายที่มีชื่อในนโยบายไม่ได้เป็นของลูกค้าที่ได้รับอนุญาต

เมื่อทำให้ Cloud Function ใช้งานได้ คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด The operation cannot be completed on the function: "One or more users named in the policy do not belong to a permitted customer." หากได้รับข้อผิดพลาดนี้ แล้วส่งข้อความถึงแอป Chat คุณจะได้รับข้อผิดพลาดที่ระบุว่าแอปไม่ตอบสนองเนื่องจาก Google Chat เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ Cloud Function ไม่ได้ ข้อความนี้หมายความว่าผู้ใช้ชื่อ "allUsers" ไม่มีสิทธิ์เรียก Cloud Function การให้บทบาท "ผู้เรียกใช้ Cloud Functions" แก่ "allUsers" หมายความว่า Cloud Function ที่ขับเคลื่อนแอปจะพร้อมใช้งานแบบสาธารณะและเข้าถึงได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ ดูวิธีมอบหมายบทบาทได้ที่ให้สิทธิ์เดียว

ข้อผิดพลาดนี้อาจหมายความว่าโปรเจ็กต์ Google Cloud ถูกจำกัดโดเมน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดของการจำกัดโดเมนที่หัวข้อการจำกัดข้อมูลประจำตัวตามโดเมน

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ตรวจสอบว่า Cloud Function อนุญาตการเรียกใช้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ หากต้องการดูวิธีอนุญาตคำขอที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับ Cloud Function ที่มีอยู่ โปรดดูหัวข้อการอนุญาตการเข้าถึงแบบสาธารณะ (ไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์)