คุณมีเวลา 5 นาทีไหม ช่วยเราปรับปรุงเอกสารประกอบของ Google Workspace Marketplace โดยการตอบแบบสํารวจออนไลน์สั้นๆ

เกี่ยวกับ Google Workspace Marketplace SDK

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

SDK ของ Google Workspace Marketplace คือชุดเครื่องมือที่ให้คุณสร้างและควบคุมข้อมูลแอปใน Google Workspace Marketplace หรือสําหรับแอป Chat ใน Google Chat

Google Workspace Marketplace คือเว็บไซต์ที่แสดงส่วนเสริม Google Workspace, ส่วนเสริมเครื่องมือแก้ไข, แอปไดรฟ์ และเว็บแอปที่ผสานรวมกับ Google Workspace เช่น ความปลอดภัย, CRM, การจัดการเอกสาร และเครื่องมือการจัดการโครงการ

ข้อมูลแอปคือคอลเล็กชันข้อความ กราฟิก และการผสานรวมแอปที่อธิบายแอปพลิเคชันของคุณ กําหนดวิธีที่แอปแสดงภายใน Google Workspace ปัจจุบัน Google จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเผยแพร่แอปผ่าน Google Workspace Marketplace

การผสานรวมแอป

การผสานรวมแอปจะกําหนดวิธีการและสถานที่ที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปของคุณใน Google Workspace เช่น ส่วนเสริม Google ชีตสามารถเข้าถึงได้จากชีต และเสริมฟังก์ชันของชีต แอปต้องรองรับการผสานรวมกับบริการของ Google อย่างน้อย 1 รายการ

คุณเผยแพร่ข้อมูลแอปใน Google Workspace Marketplace สําหรับการผสานรวมแอปต่อไปนี้ได้

สําหรับแอป Chat คุณสามารถใช้ SDK ของ Google Workspace Marketplace เพื่อเผยแพร่แอป Chat ใน Google Chat ได้

แสดงรายการการผสานรวมแอปร่วมกัน

คุณรวมการผสานรวมแอปบางรายการไว้ในข้อมูลแอปได้ ตัวอย่างเช่น หากแอปของคุณช่วยปรับปรุงฟังก์ชันของชีตและสามารถเข้าถึงได้ในฐานะเว็บแอป คุณจะเผยแพร่ข้อมูลแอปที่ประกอบด้วยส่วนเสริมของชีตและเว็บแอปที่เพิ่มลงในเมนูของแอป Google ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google Workspace ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แสดงรายการการผสานรวมแอปร่วมกัน