คุณมีเวลา 5 นาทีไหม ช่วยเราปรับปรุงเอกสารประกอบของ Google Workspace Marketplace โดยการตอบแบบสํารวจออนไลน์สั้นๆ

แสดงการผสานรวมแอปไว้ด้วยกัน

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

หากพัฒนาการผสานรวมแอปหลายรายการไว้ คุณอาจต้องการเผยแพร่รวมเข้าด้วยกันในข้อมูลแอปเดียว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ติดตั้งและให้สิทธิ์แอปพร้อมกันได้และมอบประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นและรวมจํานวนผู้ใช้แอปไว้ด้วยกัน

เช่น หากแอปมีการผสานการทํางานกับชีตแบบเฉพาะเจาะจงและพร้อมใช้งานเป็นเว็บแอป แทนที่จะสร้าง 2 รายชื่อสําหรับแอปเป็นส่วนเสริมของชีตและเว็บแอป คุณสามารถรวมรายชื่อเหล่านี้เป็นแอปเดียวได้

หากต้องการดูว่าคุณแสดงการผสานรวมแอปเข้าด้วยกันได้หรือไม่ ให้ดูส่วนถัดไป

การผสานรวมแอปที่คุณแสดงร่วมกันได้

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อดูว่าการผสานรวมแอปใดจะรวมอยู่ในข้อมูลแอปเดียวได้

อาจได้แก่ เว็บแอป แอปไดรฟ์ ส่วนเสริมของเอกสาร ส่วนเสริมของชีต ส่วนเสริมของสไลด์ ส่วนเสริมของฟอร์ม ส่วนเสริม Google Workspace แอป Google Chat**
เว็บแอป เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า
แอปไดรฟ์ เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า
ส่วนเสริมของเอกสาร เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า
ส่วนเสริมของชีต เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า
ส่วนเสริมส่วนเสริม เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า
ส่วนเสริมของฟอร์ม เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า
ส่วนเสริม Google Workspace เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า X*
แอป Google Chat**
*ส่วนเสริมของ Google Workspace: คุณไม่สามารถแสดงส่วนเสริมของ Google Workspace ได้มากกว่า 1 รายการในข้อมูลแอป แต่คุณสามารถสร้างส่วนเสริมของ Google Workspace รายการเดียวซึ่งจะเพิ่มการใช้งาน Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์, เอกสาร, ชีต และสไลด์ได้

**ไม่สามารถรวมแอป Google Chat เข้ากับการผสานรวมอื่นๆ ของแอปได้

ก่อนเพิ่มการผสานรวมแอปหลายรายการ

ก่อนที่จะรวมแอปมากกว่า 1 รายการในข้อมูลแอป ให้พิจารณาผลกระทบต่อไปนี้

 • หน้าจอขอความยินยอมจะแสดงรายการขอบเขตทั้งหมดที่การผสานรวมแอปทั้งหมดจําเป็น
 • หากคุณเพิ่มการผสานรวมแอปใหม่ที่จําเป็นต้องมีขอบเขตเพิ่มเติมลงในข้อมูลแอปที่มีอยู่ ผู้ดูแลระบบที่ติดตั้งแอปเดิมของโดเมนของตนแล้วจะต้องให้สิทธิ์ขอบเขตเพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ใช้ภายในโดเมนจะได้รับแจ้งให้ให้สิทธิ์ทีละรายการ จนกว่าจะมีการดําเนินการดังกล่าว

หากคุณวางแผนที่จะรวมข้อมูลแอปที่มีอยู่ จะมีผลกระทบเพิ่มเติมที่ควรพิจารณา หากคุณย้ายการผสานรวมแอปจากข้อมูลแอปเดิมไปยังข้อมูลแอปอื่น

 • ผู้ใช้ปัจจุบันอาจเสียสิทธิ์เข้าถึงและต้องติดตั้งข้อมูลแอปที่คุณย้ายมา
 • ทั้งนี้ระบบจะไม่นับรวมจํานวนผู้ใช้และรีวิว
 • คุณอาจต้องอัปเดตการกําหนดค่าโปรเจ็กต์ Google Cloud แบบรวมเพื่อรองรับการผสานรวมแอปใหม่

เพิ่มการผสานรวมแอปหลายรายการลงในข้อมูลแอปใหม่

 1. หากยังไม่ได้สร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud ให้ตั้งค่าโปรเจ็กต์ Google Cloud หากคุณสร้างการผสานรวมแอปใน Apps Script ให้ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นเชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Google Cloud เดียวกันทั้งหมด
 2. เปิดใช้และกําหนดค่า Google Workspace Marketplace SDK พร้อมข้อมูลสําหรับการผสานรวมแอปทั้งหมด อธิบายในคําอธิบายว่าแอป มีการผสานรวมแอปหลายรายการ

เพิ่มการผสานรวมข้อมูลเข้ากับข้อมูลแอปที่มีอยู่

 1. ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์แก้ไขโครงการ Google Cloud ของแอปที่มีอยู่
 2. หากการผสานรวมแอปที่ต้องการเพิ่มนั้นสร้างขึ้นด้วย Apps Script ให้เปลี่ยนโปรเจ็กต์ Apps Script ของส่วนเสริมเป็นโปรเจ็กต์ Google Cloud ของแอปที่มีอยู่
 3. ในโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่มีอยู่ของแอป ให้อัปเดต SDK ของ Google Workspace Marketplace
  1. ในหน้าการกําหนดค่าแอปในส่วนส่วนขยายแอป ให้เลือกการผสานรวมแอปเพื่อเพิ่มและกรอกข้อมูลในช่องที่เกี่ยวข้อง
  2. เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการผสานรวมแอปใหม่ลงในหน้าการกําหนดค่าแอปและข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store อย่าลืมอธิบายในคําอธิบายแอปว่า แอปนี้ผสานรวมหลายแอป