คุณมีเวลา 5 นาทีไหม ช่วยเราปรับปรุงเอกสารประกอบของ Google Workspace Marketplace โดยการตอบแบบสํารวจออนไลน์สั้นๆ

สร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

โปรเจ็กต์ Google Cloud คือชุดการกําหนดค่าที่กําหนดวิธีที่แอปโต้ตอบกับบริการของ Google และทรัพยากรที่แอปใช้

สร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud

หากยังไม่ได้สร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud สําหรับแอป ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่าง

  1. เปิดรายการโปรเจ็กต์ Google Cloud
  2. คลิกสร้างโปรเจ็กต์
  3. กรอกข้อมูลโปรเจ็กต์
    1. หากต้องการเผยแพร่ข้อมูลแอปให้เป็นส่วนตัวในโดเมน ในส่วนองค์กร ให้เลือกองค์กรที่ต้องการเข้าถึงแอป
  4. คลิกสร้าง

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและจัดการโปรเจ็กต์ใน Google Cloud Console ที่หัวข้อการสร้างและจัดการโปรเจ็กต์

เพิ่มผู้ทํางานร่วมกัน

เจ้าของโปรเจ็กต์ควรให้สิทธิ์ผู้อื่นแก้ไขโปรเจ็กต์ Google Cloud เป็นอย่างน้อย ซึ่งจะไม่สูญเสียสิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่าของโครงการหากเจ้าของออกจากองค์กร คุณสามารถเพิ่มบุคคลหรือกลุ่มเป็นผู้ทํางานร่วมกันได้

  • คุณสามารถโอนการเป็นเจ้าของให้กับบุคคลภายในโดเมนได้เท่านั้น
  • หากบุคคลที่อัปโหลดรูปภาพของรายชื่อแอปปิดอยู่ หรือถูกนําออก ระบบจะนํารูปภาพออกจากข้อมูลแอป

หากต้องการเพิ่มผู้ทํางานร่วมกันในโปรเจ็กต์ Google Cloud โปรดดูหัวข้อจัดการการเข้าถึงโปรเจ็กต์ โฟลเดอร์ และองค์กร