Autoryzowanie aplikacji Google Chat do importowania danych

Dzięki interfejsowi Google Chat API aplikacje mogą importować dane z innych platform do przesyłania wiadomości do Google Chat za pomocą pokoi w trybie importowania. Więcej informacji znajdziesz w artykule Importowanie danych wiadomości do Google Chat z innej usługi.

Aby odczytywać i zapisywać zasoby w pokojach w trybie importowania, musisz uwierzytelnić aplikacje Google Chat na koncie usługi. Przypisz do konta usługi ten zakres autoryzacji interfejsu Chat API: https://www.googleapis.com/auth/chat.import.

Tylko administratorzy domeny Google Workspace mogą przypisać ten zakres OAuth do kont usługi przez przekazywanie dostępu w całej domenie. Każda domena, w której aplikacja do obsługi czatu tworzy pokoje w trybie importowania, musi mieć ten zakres OAuth. Po przekazaniu kontu usługi uprawnień obejmujących całą domenę do tego zakresu aplikacje Google Chat mogą uzyskiwać dostęp do pokoi trybu importowania przez odgrywanie roli konta użytkownika.

W niektórych sytuacjach konto użytkownika służącego do podszywania się pod inne osoby może nie być już dostępne. W takich przypadkach aplikacja do obsługi czatu może użyć w zastępstwie swoich danych logowania do konta usługi. Jeśli na przykład usuniesz konto użytkownika użyte podczas tworzenia wiadomości, aplikacja Google Chat będzie mogła użyć własnych danych logowania do konta usługi, aby utworzyć wiadomość o tej samej treści. Aplikacje do obsługi czatu mogą uzyskiwać dostęp do pokoi w trybie importowania jako aplikacje przy użyciu danych logowania do konta usługi z tym zakresem OAuth: https://www.googleapis.com/auth/chat.bot.

Podczas importowania zasobów do pokoju w trybie importowania nie są wymagane żadne inne zakresy interfejsu Google Chat API. Aplikacje do obsługi czatu mogą importować treści tylko do utworzonych przez siebie pokoi w trybie importowania, a nie do pokoi w trybie importowania utworzonych przez inne aplikacje.

W tabeli poniżej znajdziesz metody zasobów, które aplikacje Google Chat mogą wywoływać w pokojach w trybie importowania, oraz rodzaj uwierzytelniania obsługiwanego przez te aplikacje:

Metoda zasobu

Obsługa przyjmowania innej tożsamości użytkownika

Dane logowania do konta usługi są obsługiwane

spaces.create

Tak

Nie

spaces.get

Nie

Tak

spaces.update

Tak

Nie

spaces.delete

Tak

Nie

spaces.completeImport

Tak

Nie

spaces.messages.create

Tak

Tak

spaces.messages.delete

Tak

Tak

spaces.messages.get

Nie

Tak

spaces.messages.list

Tak

Nie

spaces.messages.update

Tak

Tak

spaces.messages.reactions.create

Tak

Nie

spaces.messages.reactions.delete

Tak

Nie

spaces.members.create

Tak

Nie

spaces.members.delete

Tak

Nie

spaces.members.list

Tak

Nie

media.upload

Tak

Nie