Method: transitobject.insert

Verilen kimliğe ve özelliklere sahip bir taşıma nesnesi ekler.

HTTP isteği

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/transitObject

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, TransitObject öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan TransitObject örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer