Method: transitclass.insert

Belirtilen kimliğe ve özelliklere sahip bir toplu taşıma sınıfı ekler.

HTTP isteği

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/transitClass

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, TransitClass öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan TransitClass örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer